Oprichtingsnotulen Turkse Federatie Nederland


Turkse Federatie Nederland
Johannes Poststraat 30
1053 TK Amsterdam

Amsterdam,
15.03.1995

Onderwerp: Notulen Oprichtingsvergadering, Voorzitters en/of vertegenwoordigers deelnemende organisaties Turkse Federatie Nederland, d.d. 15.03.1995

Aanwezigen: handtekeningenlijst onderaan
Notulist: A. Ceyhan (Voorzitter TKC Amsterdam)

Ondergetekenden, voorzitters van Turkse organisaties die deel hebben genomen aan de oprichting en in die hoedanigheid medeoprichters van de in oprichting zijnde koepelorganisatie TURKSE FEDERATIE van DEMOKRATISCHE IDEALISTISCHE ORGANISATIES in NEDERLAND, verkorte naam TURKSE FEDERATIE NEDERLAND hebben in hun laatste overlegbijeenkomst van 15.03.1995 besloten om dhr. HIKMET YILDIZELI geboren te Yildizeli als voorzitter oprichtende voorzitter te kiezen en te benoemen van Turkse Federatie Nederland. De heer H. Yildizeli wordt hiermede namens de ondergetekende voorzitters gemachtigd om de statuten van de opgerichte Federatie te ondertekenen.

Het besluit tot participatie in de oprichting van de Federatie, het besluit tot de benoeming van dhr. H. Yildizeli als voorzitter en zijn bemachtiging tot het tekenen van de akte tot oprichting wordt tevens bekrachtigd door de bestuursleden en notulen van de ledenvergaderingen van de participerende organisaties. Deze zijn in de bijlage opgenomen.

Hier onder is opgenomen, de handtekeninglijst ter akkoordverklaring van de voorzitters van de organisaties die hier boven bedoeld zijn,

Nr.OrganisatiePlts.Voorzitter(handtekening in het origineel)
1. Turkse Cult. Ver. Tiel M. Öcal 
2. Turkse Jong. Ver. Tilburg E. Aslan 
3. Turks-Isl. Soc Zekerh. En Educatie TielM. Öcal 
4. Turks Isl. Cult. Jeugd Vereniging Gorinchem A. Koyuncu 
5. Turks-Isl Cu Vrouwen Centr. Gorinchem S. Avci 
6. Ver. Samenw Isl. Dordtse Jongeren DordrechtA. Cerit 
7.Turks Kult. Ver.EnschedeH. Çakir 
8.Turks Kult. CentrumUtrechtM. Dilekçi 
9.Stichting SoyadTegelenA. Dogan 
10.St. V. Turks-Isl. Cult en Onderw.UtrechtM. Saritas 
11.Turks Isl. Cult. Vereniging RotterdamR. Erdem 
12.St. Turks Cult. Centr. HilversumA. Çeken 
13.Turkse Arb. Ver.LeerdamS. Gökdemir 
14.Haarlemse Dem Turkse Jong. Ver.HaarlemA. Duru 
15.Turks Kult. Centr. NijmegenC. Duran 
16.Stichting KübraAmsterdamB. Eken 
17.Stichting TuranEindhovenS. Yalvaç 
18.Turk Soysal Bagdasma DernegiBergen o. ZoomI. Torun 
19.St. Tükem AmsterdamAli Sari 
20.St. Ulu Cami Moskee AmsterdamAli Sari 
21.Turkse Dem. Jeugd Ver.AmsterdamAbdullah Sari 
22.Hollanda Azerbaycan Türk Kült. Dayanisma Ver's GravenhageI. Ates 
23.Turks-Isl. St. Ned.'s GravenhageM. Yaman 
24.Turks Kult. Ver.ApeldoornS. Demir 
25.Turks Kult. Ver.AmsterdamA. Ceyhan 
26.St. EsraAmsterdamÇ. Yesilkanat 
27.St. Ahmet Yesevi AmsterdamM. Göçmenoglu