Banden van Turks CDA-raadslid Feijenoord met Grijze Wolven


Hieronder enkele citaten uit een artikel uit het Rotterdams Dagblad van 31 maart 1998 over het Rotterdamse deelraadlid Akdag. In het artikel 'Deelraadlid Bilal Akdag: 'Versaar is geen Grijze-wolvenclub' van de journalist Zijlmans wordt het vermoeden geuit dat Akdag betrokken is bij activiteiten van Grijze Wolven. Dit wordt ondermeer bevestigd in een artikel in april 2000 uit de krant Türkiye

"Bilal Akdag, de voormalige voorzitter van de Turkse organisatie Versaar uit Rotterdam, die voor de het CDA met 542 voorkeurstemmen is gekozen in de deelraad van Feijenoord, ontkent lid te zijn van de extreem-rechtse Turkse Grijze Wolven. Ook ontkent hij dat Versaar ooit enige betrokkenheid met de Turkse Federatie Nederland (TFN) heeft gehad. Er zijn aanwijzingen voor het tegenovergestelde.
In het vorig jaar gepubliceerde boek 'Grijze Wolven; een zoektocht naar Turks extreem-rechts' noemt het journalistenduo Stella Braam en Mehmet Ülger de aan de Dordtselaan gevestigde Versaar (Vereniging Samenwerking tussen Allochtonen een Autochtonen Rotterdam) als één van de in totaal 55 geheime Nederlandse Grijze Wolvenorganisaties. Volgens de schrijvers zijn zowel deze 'jongerenclub' als Versam in het Oude Noorden lidorganisaties van de TFN."

"'Ik hou me niet bezig met de Turkse politiek', zegt Akdag. 'Wij zitten in Nederland. Ik weet niks van de partijen daar of van de idealen van de Grijze Wolven. Versaar heeft niks met de Grijze Wolven te maken en ook met de TFN heben wij geen enkele binding. Ook nooit gehad.'
Wat officieel de Turkse Federatie van Democratische Idealistische Organisaties Nederland heet, oftewel de TFN, noemt in een overzicht van de aangesloten verenigingen wel degelijk Versaar."

"' Ik (Akdag, comité) ben actief binnen de twee jaar geleden opgerichte Versaar om de jongeren te steunen'"

Dat de ontkenning van Bilal Akdag dat noch hij, noch Versaar iets te maken heeft met de TFN op waarheid berust is zeer twijfelachtig. Dat blijkt al uit de bovenstaande citaten. Er zijn echter naast Akdag's activiteiten bij Versaar en ex-voorzitterschap nog meer indicaties die wijzen op zijn connecties met de TFN.
Over Versaar kan allereerst nog worden opgemerkt dat deze vereniging genoemd wordt in het beleidsplan van de TFN uit 1996 als een bij deze federatie aangesloten vereniging. Tevens komt de voorzitter van Versaar, Mustafa Elibol, voor op een interne lijst van contactpersonen van verenigingen die zijn aangesloten bij de TFN. Elibol wordt tijdens het derde congres van de TFN op 4 december 1999 verkozen tot bestuurslid van deze federatie.
Akdag is op 25 april 2000 van de partij op een door Versaar georganiseerde bijeenkomst. (1) Het betreft de viering van het traditionele Turkse kinderfeest van 23 april. Andere prominente gasten op deze bijeenkomst zijn de voorzitter van de TFN, Ismet Harmankaya, de voorzitter van Versam (TFN-lid), Mehmet Utlu (tevens bestuurslid TFN), de voorzitter van het Turks Cultureel Centrum in Schiedam (TFN-lid), Ramazan Kaynar (TFN-bestuurslid), de Turkse consul Sefa Yüceer en de voorzitter van de CDA-fractie in de deelraad Feyenoord Peter Lamers. Op de bijeenkomst houden de Turkse consul en Mustafa Elibol een toespraak.
We vragen ons af hoe het mogelijk is dat na alle publiciteit over de activiteiten van Grijze Wolven in Nederland er nog steeds Turken verkozen worden die nauwe banden hebben met Grijze Wolven en Grijze wolven-organisaties. Het zou kunnen dat het voor politieke partijen ondoenlijk is om met de momenteel door hun gebruikte methoden voor antecedentenonderzoek - in sommige gevallen - afdoende uitsluitsel te kregen over de (politieke) achtergronden van hun kandidaten. Vanwege het extreem-nationalistische en chauvinistische gedachtengoed van Grijze Wolven horen zij niet thuis in democratische partijen. We verwachten daarom in de toekomst meer alertheid van Nederlandse partijen jegens Grijze Wolven en hun bondgenoten.

Comité 'Stop de Grijze Wolven'
7 November 2000

Noot:
(1): Versaar Dernigi'nden sölen gibi kutlama, Türkiye, 30 april 2000