Persbericht bijeenkomst BBP in Amsterdam


Amsterdam, 5 juni 2003

PERSBERICHT

Onderzoeksgroep Turks extreemrechts

Op 8 juni aanstaande organiseert de Türk Islam Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi (Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit (TIHS), opgericht in 1994, vestigingsadres: Ookmeerweg 206) een 'culturele' bijeenkomst in een bijgebouw van het Nova College te Amsterdam (Piet Mondriaanstraat 140). Het Nova College maakt deel uit van de Esprit Scholengroep. Als vooraanstaande gasten zullen onder meer de voorzitter van de Turkse Grote Eenheids Partij (BBP), Muhsin Yazicioglu, en de voorzitter van de Europese Federatie Nizam-i Alem, Recep Yildirim optreden. U treft de aankondiging van de bijeenkomst als bijlage aan bij dit persbericht.

De aanwezigheid van deze twee personen is niet verrassend: de TIHS is namelijk een mantelorganisatie van de BBP en de federatie Nizam-i Alem bundelt organisaties in Europa die zich verbonden voelen met het extreem-nationalistische gedachtegoed van de BBP. De Grote Eenheids Partij splitste zich in 1992 af van de extreem-nationalistische Partij van de Nationalistische Actie (MHP), de aanhangers van de partij staan in Nederland bekend als Grijze Wolven. De BBP werd in 1992 opgericht door een groep MHP-parlementariërs onder leiding van de al genoemde Muhsin Yazicioglu. Hij is de onbetwiste leider van deze Turkse islamitische Grijze Wolven. De reden voor de splitsing was de ontevredenheid van een deel van de MHP'ers met de handelswijze van MHP-leider Alparslan Türkes. Deze MHP-leden vonden dat de MHP te kemalistisch, te verwesterst en te afhankelijk van het westerse kapitaal was geworden. Opgemerkt moet worden dat de BBP net zo extreem-nationalistisch is als de MHP. Wie meer wil weten van de politieke opvattingen van de BBP raden we een bezoek aan haar website aan: www.bbp.org.tr.

In het bestuur van de TIHS, die een moskee aan de Ookmeerweg in Osdorp beheert, zat overigens enige jaren een zeer bekende Grijze Wolf: Ali Riza Karacaer. Karacaer was in Nederland al sinds de jaren zeventig actief binnen de Grijze Wolven. Zo zat hij in het bestuur van Grijze Wolvenfederatie HÜTID en de HTDF (de voorloper van de Turkse Federatie Nederland).

We roepen het bestuur van het Nova College op om haar toestemming voor de bijeenkomst aan de Piet Mondriaanstraat in te trekken. Gezien de politieke signatuur van de organisator van de bijeenkomst en het aangekondigde programma zal daar namelijk het extreem-nationalisme worden uitgedragen, wat zich in Turkije onder meer uit in een zeer onverzoenlijke opstelling jegens etnische minderheden als Koerden en Armeniërs. Het lijkt ons zeer onwenselijk dat dergelijke groeperingen in een democratische en multiculturele samenleving als Nederland een podium wordt geboden. Het is extra wrang dat de bijeenkomst plaatsvindt in een gebouw van de Esprit Scholengroep, waarvan "de docenten [...] de leerlingen, afkomstig uit vele culturen, zo goed mogelijk [voorbereiden] op een plaats in de multiculturele samenleving". (zie: http://www.esprit-sg.nl/) Extreemnationalisme een plaats bieden in haar school is daarbij volgens ons een verkeerd signaal, met name richting de leerlingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoeksgroep.

De bijeenkomst vangt aan om 17.00 uur, zaal open 16.00 uur. Telefoonnummer TIHS: 020-619 96 89

Toevoeging 9 juni 2003:
Het Nova College heeft Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts laten weten geen formele goedkeuring voor de bijeenkomst te hebben gegeven. Daarbij komt dat het Nova College in de veronderstelling verkeerde dat het om een a-politieke bijeenkomst zou gaan, toen dit niet het geval bleek te zijn heeft het College de organisatoren van de bijeenkomst direct laten weten dat ze zondag niet welkom zouden zijn.

Doorgang BBP-bijeenkomst
De BBP-bijeenkomst heeft toch afgelopen zondag doorgang kunnen vinden. Een zaalhouder in Osdorp aan de Jan Rebelstraat heeft een ruimte ter beschikking gesteld.

Toevoeging 30.01.04
In januari 2004 onstond er een e-mailcorrespondentie tussen de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts en Ali Riza Karacaer naar aanleiding van persberichten van de onderzoeksgroep waarin zijn naam wordt genoemd. De persberichen hadden betrekking op de bijeenkomst van de TIHS op 8 juni 2003 in Amsterdam. Karacaer geeft aan dat hij halverwege de jaren negentig afstand genomen heeft van de TIHS en de BBP. Hij distantieerde zich volgens eigen zeggen al eerder van de MHP en gedachtengoed wat deze partij omarmt.

Een citaat uit Karacaer's e-mail: "Uit de extreem-nationalistische groepering die verband had en heeft met MHP (Nationalistische Actie Partij, lees: racistisch) stapte ik al in 1988 en heb bewust alle contacten met hen verbroken met alle gevolgen van dien. Maar zoals u ook kennelijk weet, heeft de groepering aan de Ookmeerweg die de BBP (Grote Eenheid Partij, staat vrijwel met MHP op één lijn) aanhangt, splitste zich ook in 1992 af van de MHP door te beweren dat ze met dat gedachtengoed niet eens waren , wat achteraf bleek niet waar te zijn. Daarom distantieerde ik mij, naar mijn weten, in 1995 ook van hen."