Reactie Onderzoeksgroep op aankondiging dagvaardiging door TIHS


Onderzoekgsgroep Turks extreem-rechts

Amsterdam, 29 juni 2003

PERSBERICHT

Betreft: Reactie Onderzoeksgroep op aankondiging dagvaarding door TIHS

Op 8 juni organiseerde de Türk Islam Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi (Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit (TIHS, vestigingsadres: Ookmeerweg 206 te Amsterdam) een 'culturele' bijeenkomst in Salon Osdorp (Jan Rebelstraat 21) te Amsterdam. Oorspronkelijk had de bijeenkomst doorgang moeten vinden in een bijgebouw van het Nova College. Als vooraanstaande gasten zouden onder meer de voorzitter van de Turkse Grote Eenheids Partij (BBP), Muhsin Yazicioglu, en de voorzitter van de Europese Federatie Nizam-i Alem, Recep Yildirim optreden. Naar aanleiding van de aankondiging van de bijeenkomst stuurde op 5 juni de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts een persbericht naar de pers en het Nova College. Het Nova College besloot daarop de bijeenkomst niet door te laten gaan, omdat de school geen politieke bijeenkomsten binnen haar muren wenst te hebben.

In het Parool van 24 juni jongstleden kondigt de TIHS aan een proces te willen starten tegen de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts. De door ons geuitte beschuldiging in het persbericht dat de "TIHS namelijk een mantelorganisatie van de BBP [is]" is volgens de TIHS onterecht, ondoordacht, onbegrijpelijk en stigmatiserend. De TIHS zou immers "een gewone culturele organisatie zijn die allerlei activiteiten voor de Turkse gemeenschap verricht".

De Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts is echter van mening dat de TIHS geen normale culturele organisatie is, maar een sterk gepolitiseerde extreem-nationalistische organisatie. Dit blijkt uit de achtergrond van de bestuursleden van TIHS, activiteiten die zij organiseert, symbolen die zij gebruikt en het organisatorische netwerk waarin de TIHS opereert.

Over één ex-bestuurslid van de TIHS hebben we in ons vorige persbericht al bericht: Ali Riza Karacaer. Karacaer was in Nederland al actief binnen de Grijze Wolven sinds de jaren zeventig. Zo zat hij in het bestuur van Grijze Wolvenfederatie HÜTID, de Nationale Turkse Arbeidersvereniging (NTAV) en de HTDF. Onder de oprichters en ex-bestuursleden treffen we echter meer personen aan met een aantoonbare Grijze Wolven-achtergrond. Het gaat hierbij om de ex-bestuursleden Bunyami Coskun (onder andere Ulu Moskee, NTAV en Stichting Hilal), Numan Gungor (Turkse Democratische Jeugdvereniging - TDJV) en de oprichter van de TIHS Ismail Simsek (Stichting Hilal en Stichting Yorum). Over de NTAV kan in dit kader worden gemeld, dat zij voorkomt op een lijst van het Turkse militaire openbaar ministerie uit begin jaren tachtig van in Europa gevestigde mantelorganisaties van de Partij van de Nationalistische Actie (MHP). De TDJV, Hilal, Ulu en Yorum zijn alle lid van de in Amsterdam aan de Zeeburgerdijk gevestigde Turkse Federatie Nederland (TFN). *

Over de voor 8 juni aangekondigde bijeenkomst kan nog worden opgemerkt dat tevens de ex-MHP'er en huidige vice-voorzitter van de BBP Musa Serdar Çelebi (bron: Türkiye, 5 juni 2003) aanwezig zou zijn. Musa Serdar Çelebi was ondermeer in de jaren tachtig voorzitter van de Europese federatie van verenigingen die tot het spectrum van Grijze Wolven behoren en georiënteerd zijn op de MHP, de ADÜTDF, en later was hij voorzitter van de ATIB, een andere Turkse extreem-nationalistische organisatie.

Gasten bij de bijeenkomst: vlnr: NAF-voorzitter Yildirim, Alperen Ocaklari-voorzitter Yilmaz, Islamitische Universiteit Rotterdam-directeur Akgündüz en TIHS-voorzitter Çelik
  gasten TIHS-bijeenkomst  
In de Türkiye van 11 juni treffen we een verslag aan van de bijeenkomst in Salon Osdorp. De inhoud van de toespraak die BBP-voorzitter Yazicioglu daar hield lijkt ook op gespannen voet te staan met de bewering van de TIHS in het Parool dat "we een gewone culturele organisatie zijn". (cursivering Onderzoeksgroep) Yazicioglu spreekt namelijk de wens uit dat Turkse migranten in Europa door hun eigen gemeenschap worden opgeleid tot politici. Hij ziet daarin een grote rol weggelegd voor Turkse verenigingen, stichtingen en moskeeën.

Tevens is de invulling van het muziekprogramma van de bijeenkomst veelzeggend over de politieke kleur van de bijeenkomst. De drie aangekondigde musici, Ahmet Baydaroglu, Yusuf Polatoglu en Dursun Arslandogus kunnen worden gezien als de huismuzikanten van de in Europa op de BBP-georiënteerde beweging. Zo traden zij op bij het 12e (2000, Hagen - BRD) en het 13e congres (2001, Maasmechelen - België) van de ATIB en in april 2001, bij een mede door de TIHS georganiseerde bijeenkomst in Amsterdam.

Deze laatste bijeenkomst, die onder de vlag van de Europese Nizam-i Alem Federatie (ANF, bundelt organisaties die zich verbonden voelen met het extreem-nationalistische gedachtegoed van de BBP) werd georganiseerd, betrof een symposium over onderwijs. De organisatoren waren de Milenyum Gençlik Dernegi (Millenium Jongerenvereniging, gevestigd op hetzelfde adres als de TIHS) en de TIHS. Onder andere de voorzitter van de BBP, Muhsin Yazicioglu, hield een toespraak. Hij zei ondermeer dat de huidige Turkse Republiek voor hen dezelfde betekenis heeft als het rijk van de Seldsjukken en de Osmanen. Voorwaar een weinig 'culturele' uitspraak, die meer uit te staan heeft met ambities om een imperiale machtspolitiek uit te oefenen. Andere prominente aanwezigen: ANF-voorzitter Orhan Kavuncu, ANF-vicevoorzitter Recep Yildirim, ATIB-voorzitter Abdullah Güven, TIHS-voorzitter Ismail Simsek en Milenyum-voorzitter Gürbüz Coskun. (bron: Türkiye, 17 april 2001). Het artikel bevestigd dat de twee Amsterdamse verenigingen behoren tot de ANF en daarmee in het vaarwater van de BBP zitten.

Een tweede bevestiging van het verband tussen TIHS en ANF treffen we aan in een Duitse publicatie over Grijze Wolven (F. Aslan, K. Bozay, e.a., Graue Wölfe heulen wieder: Türkische Faschisten und ihre Vernetzung in der BRD, 2000). In dit boek treffen we een lijst aan van organisaties die de ANF in Europa vertegenwoordigen. Op de lijst staat de Nizam-i Alem Dergahi (Ookmeerweg 206). Als contactpersoon wordt Erol Sungur genoemd, een ex-voorzitter van de TIHS, het vermelde telefoonnummer is identiek aan dat van de TIHS. De in het boek vermeldde lijst is gebaseerd op informatie op de website van de ANF. Prints van de lijsten met organisaties die op de site van de ANF stonden, zijn in het bezit van de onderzoeksgroep.

We wijzen er overigens op dat de kwalificatie van de BBP als extreem-nationalistisch gangbaar is in de pers en dat niet alleen de onderzoeksgroep deze kwalificatie hanteert. In kranten als de Volkskrant, Trouw, NRC en Turkish Daily News werd de BBP in het verleden betiteld als "extreem-rechts", "ultranationalistisch" en "uiterst rechts". (zie ook: bijlage 'Citaten uit wetenschappelijke publicaties en pers')

Deel foto ANF-publicatie
  vlag  
Deze oriëntatie valt ook op te maken uit het gebruik van de vlag met de drie halve manen. Het halve manen-symbool wordt al decennialang door Grijze Wolven binnen en buiten Turkije te pas en vooral te onpas geëtaleerd. In relatie tot de bijeenkomst van 8 juni treffen we de vlag ook aan. Op de voorzijde van een publicatie van de ANF staat een grote foto met daarop zeer duidelijk en centraal een vlag met drie halve manen. Op de achterkant van deze krant treffen we de aankondiging aan van de bijeenkomst van de TIHS (zie: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel69.html). We treffen ook een ander opvallend gebruik van symbolen aan in de krant. Het door de TIHS gehanteerde logo in de aankondiging is namelijk vrijwel identiek aan het partijlogo van de BBP. Dit lijkt ons een nauwelijks verhulde sympathiebetuiging aan deze partij. (zie: www.xs4all.nl/~afa/comite/artikel/logo.html)

We sluiten dit persbericht af met een citaat van Muhsin Yazicioglu, toen hij nog voorzitter was een grote grijze wolven-organisatie (de Idealistische Haarden) in Turkije. De onderstaande uitspraak toont onverbloemd het zeer nationalistische karakter van de beweging die hij vertegenwoordigt.

"We zijn vast overtuigd van de theorie van een superieur ras... Het Turkzijn is een onontbeerlijk goed dat bestaat uit religie en ras. Het Turkse ras is edeler dan alle andere." (bron: H. Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, 1997)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoeksgroep.

* Gegevens over bestuursposten zijn gebaseerd op informatie van de Kamer van Koophandel

Aanvulling 04.10.2003
In het boek Muslime in Deutschland, Informationen und Klärungen van Ursula Spuler-Stegemann (1) wordt melding gemaakt van een paginagrote advertentie in de Turkse krant Zaman van 28 februari 1997, waarin 27 lidorganisaties van de ANF in Duitsland en 11 verenigingen elders in Europa (Denemarken, Nederland, Zwitserland, België, Frankrijk en Oostenrijk) worden opgevoerd. Als centrale vestiging van de organisatie wordt de Türk Islam Kültür ve Egitim Merkezi Dergah in Frankfurt vermeld.
Bij nadere controle van de advertentie blijken er drie Nederlandse organisaties in te worden vermeld:
AMSTERDAM: Nizam-i Alem Dergahi, Ookmeer Weg 206, Amsterdam, Tel.: 0031-20-6199589
DEN HAAG: Nizam-i Alem Vakfi, Den Haag, 0031-70-3807093
HAARLEM: Nizam-i Alem Dergahi, Haarlem

Noot:
1) Spuler-Stegemann, Ursula, Muslime in Deutschland, Informationen und Klärungen, Herder, 2002, pp. 118-119, zie ook: Lemmen, Thomas, Islamische Organisationen in Deutschland, Friedrich Ebert Stiftung, 2000, p. 58.

Toevoeging 01.07.03
Organisatieschema deel idealistische beweging

Toevoeging 30.01.04
In januari 2004 ontstond er een e-mailcorrespondentie tussen de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts en Ali Riza Karacaer naar aanleiding van persberichten van de onderzoeksgroep waarin zijn naam wordt genoemd. De persberichten hadden betrekking op de bijeenkomst van de TIHS op 8 juni 2003 in Amsterdam. Karacaer geeft aan dat hij halverwege de jaren negentig afstand genomen heeft van de TIHS en de BBP. Hij distantieerde zich volgens eigen zeggen al eerder van de MHP en gedachtegoed wat deze partij omarmt.

Een citaat uit Karacaer's e-mail: "Uit de extreem-nationalistische groepering die verband had en heeft met MHP (Nationalistische Actie Partij, lees: racistisch) stapte ik al in 1988 en heb bewust alle contacten met hen verbroken met alle gevolgen van dien. Maar zoals u ook kennelijk weet, heeft de groepering aan de Ookmeerweg die de BBP (Grote Eenheid Partij, staat vrijwel met MHP op één lijn) aanhangt, splitste zich ook in 1992 af van de MHP door te beweren dat ze met dat gedachtengoed niet eens waren , wat achteraf bleek niet waar te zijn. Daarom distantieerde ik mij, naar mijn weten, in 1995 ook van hen."

pdf, 700 kb
  Artikel Turkiye  
Toevoeging 02.11.05
Circa twee jaar na de bijeenkomst in Salon Osdorp, een bijeenkomst die de lokale pers niet was ontgaan, leek het PvdA-parlementariër Nebahat Albayrak een puik idee om naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de aan de TIHS gelieerde Sülemaniye moskee in Osdorp haar gezicht te laten zien. In aanwezigheid van ondermeer de vice-voorzitter van de BBP, Edip Özbas, hield zij tevens een toespraak. We vragen ons af op de PvdA-top op de hoogte is van dit bezoek. (bron: Mehmet Ali Topçu, Ayrim toplumu böler, Türkiye, 10 mei 2005)