'Citaten uit wetenschappelijke publicaties en pers'


Bijlage bij 'Reactie Onderzoeksgroep op aankondiging dagvaardiging door TIHS'

Wetenschap

Jak den Exter, Turkse organisaties en stromingen in Nederland, 2001
"De tweede tak van de extreem-nationalistische beweging is meer met de soennitische islam verbonden. Deze splitste zich rond 1990 af van de MHP en vormde de BBP (Grote eenheidspartij). In Nederland lijkt deze stroming zich voor een belangrijk deel in de eerder genoemde NUTIO te hebben verzameld. Sinds 1998 worden in Turkije regelmatig pogingen ondernomen om een verzoening en wellicht een fusie tussen de MHP en BBP te bewerkstelligen."

Aslan, Fikret, Kemal Bozay, e.a., Graue Wölfe heulen wieder: Türkische Faschisten und ihre Vernetzung in der BRD, Unrast Verlag, tweede herziene druk, 2000
"Inmiddels beschikt de ATIB over goede ideologische connecties met binnen- en buitenlandstructuren van de Buyuk Birlik Partisi (Grote Eenheidspartij), een afsplitsing van de MHP."

Geerse, Miriam, Turkse idealen op Nederlandse bodem, een kwalitatief onderzoek onder ülkücü's (idealisten) in Nederland, doctoraal scriptie Vakgroep Culturele Antropologie Universiteit Utrecht, Utrecht, 1998
"Terwijl in Turkije pas rond 1992 een scheuring optrad, namelijk toen de groep die de BBP oprichtte zich afscheidde van de MHP, splitste de Europese Ülkücü-organisatie dus al veel eerder in tweeën. Een informant verteld mij in bezit te zijn van bronnen waaruit blijkt dat de HTIKB in contact staat met de BBP in Turkije, maar volgens een ander heeft de BBP haar eigen vertegenwoordiging in Europa. Hoewel deze beweringen elkaar niet uit hoeven te sluiten, is het tweede meer accuraat. De aan de BBP gelieerde organisatie heet Avrupa Nizam-i Alem Federasyonu (Europese Federatie van de Wereldorde)."

Gür, Metin, Türkisch-islamische Vereinigungen in der Bundesrepublik Deutschland, Brandes und Apsel, 1993
"De TIKDB werd in 1987 opgericht door een groep rondom Musa Serdar Çelebi, de voormalige voorzitter van de ADÜTDF. Deze federatie verwierf in de BRD vooral bekendheid onder de naam Grijze Wolven. Musa Serdar Çelebi speelt bij een hele serie gebeurtenissen een rol. Zo behoort hij tot die personen van de MHP, die in verband worden gebracht met de aanslag op Paus Johannes Paulus II door Mehmet Ali Agca. Nu is hij weliswaar nog steeds een actieve idealist en nationalist, maar geen aanhanger van Türkes."

Can, Kemal, Youth, Turkism and the extreme right: the 'Idealist Hearths', Civil Society in the grip of nationalism, Orient-Institut, 2000
"De spanningen tussen de leiding van de MÇP (op 24 januari 1993 werd de MÇP overigens herdoopt in MHP, red.) en de turks-islamitische idealisten, die werden aangevoerd door Muhsin Yazicioglu, bereikte haar hoogtepunt in 1992. Türkes verbood de verkoop van Bizim Dergah in de Haarden. Toen het kantoor van Bizim Dergah werd binnengevallen en de hoofdredacteur, Emir Kusdemir, gewond raakte, was dat de druppel die de emmer deed overlopen. Na dit incident trad Yazicioglu met een groep vrienden uit de partij. Deze groep richtte allereerst de Grote Eenheidspartij (Büyük Birlik Partisi, BBP) op en begon daarna met het openen van de Haarden van de Wereldorde (Nizam-i Alem Ocaklari) om tegenwicht te bieden aan de Idealistische Haarden."

"De Idealistische Haarden wordt door honderdduizenden mensen gesteund. Om de feitelijke omvang van de idealistische beweging te beoordelen, moet men echter ook rekening houden met de Nizam-i Alem. De Nizam-i Alem is een zelfstandige groepering, maar komt voort uit dezelfde idealistische traditie. Tussen beide bewegingen is er, ondanks het feit dat ze op verschillende politieke terreinen opereren, sprake van een voortdurende uitwisseling van personen. Zo werkte Emir Kusdemir, die een belangrijke rol speelde in de splitsing in MHP en BBP en die de oprichter en eerste voorzitter is van de Haarden van de Nizam-i Alem, voor de MHP bij de laatste verkiezingen. Een andere belangrijke figuur die betrokken was bij de oprichting van de BBP, Yasar Yildirim, is de hoofdadviseur van de voorzitter van de MHP. Omdat dit artikel de Idealistische Haarden behandelt, is er maar weinig aandacht besteed aan de Haarden van de Nizam-i Alem. Maar om de omvang van de idealistische beweging volledig te doorgronden moeten ook deze Haarden in aanmerking worden genomen."


Pers

Turkish Daily News
22 juli 1996: The leader of the extreme right-wing Grand Unity Party
12 juli 1996: right-wing BBP
2 juli 1996: The BBP, known for its ultranationalist views, was founded bij a group of Nationalist Movement Party (MHP) defectors
26 mei 1996: right-wing Grand Unity Party (BBP)
4 juni 2002: BBP is a nationalist party

NRC
19 juni 1997: Leider van de islamitische georiënteerde ultra-nationalistische Grote Verenigde Partij (BBP)

De Volkskrant
8 juli 96: nationalistische moslims van de Partij van de Grote Eenheid (BBP)

Utrechts Nieuwsblad
9 juli 1996: uiterst rechtse Grote-Eenheidspartij

Trouw
9 juli 1996: uiterst rechtse Grote-Eenheidspartij