Windowdressing door de Turkse Federatie Nederland


Tot op heden ontkent de extreem-nationalistische Turkse Federatie Nederland (TFN) altijd - en vaak weinig overtuigend - nauwe banden te onderhouden met de Turkse Partij van de Nationalistische Actie (MHP) en de idealistische beweging in Turkije. Achterliggende reden voor deze ontkenning is met name angst voor beschadiging van haar imago. De TFN gebruikt daarom in haar openbare publicaties (advertenties, Nederlandstalige pamfletten en brieven, de pagina's op haar website, etc.) geen symbolen of begrippen die nadrukkelijk met de MHP en de idealistische beweging in verband kunnen worden gebracht.

Intern neemt zij die moeite een stuk minder. Zo verspreidde de TFN in november 2003 per post onder haar achterban een felicitatie (zie hieronder) voor het suikerfeest. Op het briefje treffen we de MHP-partijvlag naast het TFN-logo aan, verder valt er een forse huilende grijze wolf te bewonderen en wordt de term 'ülkü ocaklari' (Idealistische Haarden) gehanteerd; de standaardaanduiding in Turkije voor verenigingen van de idealistische beweging.

Vertaling tekst:
Ik feliciteer u van harte ter gelegenheid van het (suiker)feest en hoop dat dit feest bij moge dragen aan alles wat de TURKSE-ISLAMITISCHE gemeenschap en de gehele mensheid ten goede komt. Met mijn diepste gevoelens van respect en genegenheid, moge God u behoeden,

Moge God de Turk beschermen en verheffen.

Ramazan Kaynar
gemachtigde van de algemeen voorzitter

meer info over imagobescherming

uitnodiging

jpg, 450 kb
  felicitatie suikerfeest  2005 Schiedam  
Toevoeging 12.11.05
In 2005 verspreidde Ramazan Kaynar, de voorzitter van de 'Idealistische Haarden Schiedam' (Ülkü Ocaklari Schiedam), opnieuw per post een felicitatie in verband met het suikerfeest. Ook ditmaal ontbreekt de Grijze Wolven-symboliek geenszins.