Ingezonden brief aan Utrechts Nieuwsblad en open brief aan Utrechtse politiek


Utrecht, 9/12 2003

Intimidatie Turks extreemrechts

In het Utrechts Nieuwsblad van 1/12 jl. stond een bericht over het 'Rustig verloop van demonstraties in Utrecht', inclusief een passage waarin Burgemeester Brouwer een delegatie van het Turks Cultureel Centrum (TKC) (lid-organisatie van de Turkse Federatie Nederland, door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken gezien als de mantelorganisatie van de extreemrechtse en ultranationalistische Grijze Wolven in Nederland) op het politiebureau Paardenveld te woord heeft gestaan. Dat ging om de woede van de extreemrechtse Turken naar aanleiding van een demonstratie van Koerden voor vrede in Iraaks Koerdistan en voor de vrijlating van de Turks-Koerdische voorman Abdullah Öcalan. In het UN-bericht staat dat de vertegenwoordigers van het TKC hun ongenoegen over de demonstratie van de Koerden kenbaar maakten maar beloofden dat hun achterban zich rustig zou houden. Niets is echter minder waar. De Grijze Wolven verzamelden zich bij het gebouw van het TKC en een ooggetuige heeft gezien dat zij knuppels uit hun auto's haalden, om daarmee naar de afsluitende manifestatie van de Koerden op het Neude te gaan. De Turken bezetten korte tijd de kruising Vleutenseweg/Damstraat, waarop de politie nota bene besloot om de manifestatie van de Koerden te beëindigen. Het gesprek van het TKC met Brouwer en de politie lijkt dan ook sterk op (politieke) chantage en het onder druk zetten van de politie en Brouwer, die daar ook aan hebben aan toegegeven. Nu is het te hopen dat het Utrechtse college van B&W en de gemeenteraad een subsidie-aanvraag van het TKC (in het verleden heeft het TKC veel subsidie gekregen) in de toekomst zullen afwijzen: het TKC is geen culturele organisatie maar een agressieve, extreem nationalistische politieke organisatie.

Ernst Haffmans

Onderzoeksgroep Turks Extreemrechts
www.alertafa.nl

Een artikel over de subsidies aan het TKC van de gemeente Utrecht kunt u vinden op:

http:www.xs4all.nl/~afa/comite/boek/h2.html