Belgische verkozenen op bezoek bij Grijze Wolven


Dogan Özgüden

Staatssecretaris Pascal Smet, CD&V-parlementslid Brigitte Grouwels en CDH-voorzitster Joëlle Milquet waren op 10 november aanwezig in het Turkse restaurant Bergama in Schaarbeek op een etentje ter gelegenheid van het breken van de vasten tijdens de ramadan. De organisatie was in handen van een Turkse nationalistische vereniging die nauwe banden heeft met de Grijze Wolven.

Ter gelegenheid van het breken van de vasten tijdens de ramadan, organiseerde de Turkse Coördinatie Raad in België (BTKK, Belçika Türk Koordinasyon Kurulu) een etentje waarop zij verschillende Belgische politici hadden uitgenodigd. De BTKK is een vereniging die werd opgericht in 1996 en die 93 vereniging groepeert waaronder: Turkse Federatie van België (Grijze Wolven), Turkse Islamitische Stichting van België (Diyanet, afhankelijk van de Turkse ambassade), Turkse Arbeidersfederatie van België (annex van Diyanet), Islamitische Culturele Federatie van Turkse arbeiders van België (Islamistische Grijze Wolven), Turkse Sportfederatie van België (afhankelijk van de Turkse ambassade).
Het schijnt dat Nezahat Namli, schepen in Sint-Joost voor de Franstalige liberalen (MR), een van de co-organisatoren was. Zo kon men althans lezen op de vele affiches die de activiteit in de Turkse cafés en snackbars van Schaarbeek aankondigden. Op de website van de BTTK (www.turkish-lobby.com/nederlands.htm) staat te lezen dat zij met hun activiteiten het hele jaar door, zeven dagen op zeven en 24 uur in dienst staat van de Turkse staat en de Turkse landgenoten. Dezelfde vereniging had enkele maanden geleden (zie nummer 12 De Koerden) samen met de BADD (Vereniging voor de Atatürk-gedachte in België) nog een manifestatie georganiseerd voor het monument van de Armeense genocide in Elsene en eisten dat dit monument zou weggenomen worden.

Behalve Ecolo, Spirit en N-VA waren alle Belgische partijen vertegenwoordigd met minstens één parlementslid. Zo was er onder andere de CDH-voorzitter (Franstalige christen- democraten) Joëlle Milquet, de Brusselss staatssecretaris Pascal Smet (Socialistische Partij Anders - SP.A), Brigitte Grouwels en Nebahat Açar van de Vlaamse christen-democraten (CD&V). Açar is medewerkster van Brigitte Grouwels en zelf van Turkse origine. Zij vindt niet dat er iets verkeerd aan is: "Iedereen was er welkom, van welke partij ook. Er bestaan veel misverstanden over de Grijze Wolven. Je kan het vergelijken met de Vlaamse Leeuw bij ons. De MHP lijkt meer op de vroegere Volksunie dan op het Vlaams Blok." Ook de woordvoerster Irene Rossi van Pascal Smet noemde het een storm in een glas water: "Dit was allemaal heel erg officieel, met de Turkse consul erbij en tal van andere politici. Het kan natuurlijk zijn dat er Grijze Wolven aanwezig waren, maar dat kan je nooit vermijden."
De redactie van Suffrage Universel wenste de namen te kennen van de Belgische politici die hadden deelgenomen aan dit etentje. In reactie op het communiqué dat door hen op 13 november werd verspreid, reageerde de BTTK: "Wij betreuren de teneur van het artikel dat op 13 november is verschenen op de site van suffrage-universel en ontkennen de praatjes uit respect voor de personen die hebben deelgenomen aan deze gezellige maaltijd… Geen enkele vereniging die deel uitmaakt van de BTTK is ooit vervolgd geweest wegens illegale activiteiten…De Coördinatieraad is politiek onafhankelijk. Onze activiteiten zijn van sociale, culturele, sportieve en educatieve aard en zijn gericht op een betere integratie van de Turkse bevolking in het gastland. Wij verdedigen de belangen van Turkije en steunen zijn toetreding tot de Europese Unie…." Na het etentje nam Abdulkadir Cay het woord. Hij is minister van staat en zetelde als lid van de MHP, de politieke emanatie van de Grijze Wolven, in de regering Ecevit. Ook de consul-generaal van Turkije in Brussel en de consul in Antwerpen waren van de partij.

Pieter De Crem, fractieleider van de CD&V in de Kamer, sprak zich onlangs uit voor het opheffen van het ‘cordon sanitaire’ die de extreemrechtse partij, het Vlaams Blok, sinds meer dan tien jaar politiek isoleert. Tezelfdertijd riep de voorzitter van de Franstalige liberalen (MR) zijn collega’s op om het nieuwe democratische charter te ondertekenen. Het persbericht, dat te lezen is op www.resistances.be, informeert over de banden die onze democratische partijen vandaag hebben met extreemrechtse bewegingen afkomstig uit de Turkse immigratie in België. In dat opzicht schenden onze democraten vandaag duidelijk het principe van het cordon sanitaire, met name geen alliantie met de antidemocraten!

Uit: De Koerden, jaargang 3, nr 5, november/december 2003