Het land van de voorvaderen wacht op ons


Vertaling van Ata yurdu bizi bekliyor
uit: Türkiye, 27 mei 2002

Europees nieuws

Het land van de voorvaderen wacht op ons

Minister zonder portefeuille Doğru zei in zijn toespraak ter gelegenheid van het feit dat de Turkse republieken tien jaar onafhankelijk zijn, dat onze zakenlieden in Europa en de Verenigde Staten zich op Centraal-Azië moeten richten.

Ramazan Ateş

Haarlem - In Nederland is gevierd dat de Turkse republieken in Centraal Azië tien jaar geleden onafhankelijk werden.
In Haarlem werd een symposium gehouden onder de titel '10 jaar onafhankelijkheid'. Toen de sociaal-economische en politieke situatie van Centraal Azië aan de orde kwam, werd ook het boek 'De Turkse republieken na 10 jaar onafhankelijkheid' gepresenteerd, geschreven door prof.dr. Emine Gürsoy Naskali en Erdal Şahin.
De presentatie van het symposium, georganiseerd door Hollanda Türk Federasyonu ('Turkse Federatie Nederland') en Türkistan Araştırma Vakfı (SOTA) ('Stichting Onderzoek Turkistan') was in handen van Mehmet Tütüncü, voorzitter van SOTA.
In zijn openingstoespraak zei İsmet Harmankaya, algemeen voorzitter van de Turkse Federatie Nederland: 'Wat is er de afgelopen tien jaar gedaan? Het grote ideaal van ons, idealisten, dat onze rasgenoten, onze Turkse broeders in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen leven, is 10 jaar geleden gerealiseerd.'
Prof.dr. Emine Gürsoy Naskali zei dat 'sommigen vinden dat wij er niet op waren voorbereid dat de Turkse republieken hun onafhankelijkheid kregen. Voor een deel klopt dat. Want er was op dit punt geen sprake van een plan of strategie. Als er van tevoren een aantal voorbereidingen waren verricht, dan zou de situatie er heel anders uit hebben gezien en was men al veel verder geweest.'

Economische activiteiten
Dr. Reşat Doğru, minister zonder portefeuille verantwoordelijk voor de Turken in het buitenland, zei: 'Er zijn op dit moment in de Euraziatische landen ongeveer twaalfduizend Turkse ondernemingen actief. Turkse organisaties hebben in deze periode om en nabij de tweeduizend samenwerkingsactiviteiten gerealiseerd met betrekking tot de Euraziatische landen. Maar het niveau van deze betrekkingen stemt niet tot tevredenheid. De oude gewoontes in het gebied leven voort. Bovendien hebben activiteiten van Turkije te lijden onder de Russische dominantie in de regio en de concurrentie van landen als Iran, China en Saudi-Arabië.'

vlnr: TFN-voorzitter Harmankaya, MHP-minister Doğru, auteur Naskali en SOTA-voorzitter Tütüncü
  sota  
Eenheid totstandbrengen
Dr. Doğru benadrukte dat er in geen geval overwogen moet worden om vanwege economische problemen en factoren in de binnen- en buitenlandse politiek concessies te doen in het beleid ten aanzien van Centraal-Azië. 'Turkije moet voorzover de mogelijkheden dat toelaten verzoeken om financiële steun blijven honoreren. Ons land moet doorgaan alle kanalen voor samenwerking open te houden om zo de betrekkingen met de Turkse republieken en de Euraziatische landen verder te ontwikkelen. Het is van groot belang dat Turkse ondernemingen die economisch en commercieel actief zijn in West-Europese landen, met name in Duitsland, maar ook in Nederland, Frankrijk, België, Denemarken, en in de Verenigde Staten, zich richten op de Turkse republieken. Vooral in het westen is sprake van economische en politieke bondgenootschappen tussen staten. Hetzelfde moet gebeuren tussen Turkije en de Turkse republieken,' zei hij.

Eenheid van taal
'Er moet voor worden gezorgd dat er een eenheid van taal komt met de Turkse republieken, dat er wordt overgestapt op een gemeenschappelijk alfabet,' zei Şükrü Haluk Akalın, voorzitter van Türk Dil Kurumu ('Raad voor de Turkse Taal'). Prof.dr. Oktay Sinanoğlu vond dat 'de taal de enige pijler is die een natie overeind kan houden'. Hij wees op de noodzaak om de Turkse taal en de Turkse identiteit in het vaderland, Centraal-Azië en Europa voort te laten leven.

Reactie Onderzoeksgroep Turks extreemrechts
NRC: Kamerlid is 'geen Turks-nationalist'
Volkskrant: CDA'er: ik ben geen Grijze Wolf
Persbericht: Connectie CDA-kandidaat Çörüz en extreemrechtse Grijze Wolven
Reactie Coskun Çörüz
Krant Türkiye: Ata yurdu bizi bekliyor (Het land van de voorvaderen wacht op ons)
KvK-gegevens stichting SOTA