Reactie Coskun Çörüz


From:    "Coruz C." <C.Coruz@tk.parlement.nl>
Date sent:    Mon, 20 Jan 2003 16:45:36 +0100

Geachte heer Haffmans,

N.a.v uw schrijven het navolgende:

Tot mijn eigen verbazing bleek ik op de lijst van bestuursleden van Sota te staan. Dat moet een misverstand zijn; ik ben daar zelf nooit voor benaderd en heb nooit toegezegd (vroeger kon men bestuursleden opgeven, tegenwoordig moeten bestuursleden zich legitimeren bij de notaris alswel een handtekening zetten voor acceptatie). Het betreft hier een Kamer van Koophandel registratie waar men vroeger kon volstaan met het doorgeven van namen. Gezien het feit dat ik op geen enkele wijze direkt danwel indirekt (geen bezoek bestuursvergaderingen, geen bezoek aktiviteiten georganiseerd door Sota of met Sota of anderzins) betrokken ben geweest bij deze organisatie, kan ik dus weinig zeggen over hun aktiviteiten. Ik heb inmiddels contact opgenomen met de organisatie en hun dringend verzocht mij met spoed uit te schrijven. Hetgeen mij door de organisatie is toegezegd. Mijn visie over extreme organisaties is al heel lang alom bekend. In de vele inleidingen in binnen en buitenland, interviews voor kranten, radio en tv, lezingen en anderzins. Heb ik blijk gegeven van mijn sterke afkeuring van dit soort organisaties. Er op vertrouwende middels deze reactie u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

C Coruz

Reactie Onderzoeksgroep Turks extreemrechts
NRC: Kamerlid is 'geen Turks-nationalist'
Volkskrant: CDA'er: ik ben geen Grijze Wolf
Persbericht: Connectie CDA-kandidaat Çörüz en extreemrechtse Grijze Wolven
Krant Türkiye: Het land van de voorvaderen wacht op ons
KvK-gegevens stichting SOTA
Krant Türkiye: Ata yurdu bizi bekliyor (Het land van de voorvaderen wacht op ons)