Sota-bestuurders in publicatie Bitiš


kvk

In de periode 1991 - 1997 publiceerde Sota het kwartaalblad Bitiš. In 1997 ging Sota over op het digitaal publiceren van het blad. In de nummers 6 (april 1993), 10 (november 1995) en 11 (juni 1996) worden ook de bestuursleden van Sota vermeld. In het rijtje namen komt telkens de naam van Coskun Çörüz voor. De vermelding lijkt in tegenstelling te zijn met wat Sota-voorzitter Tütüncü recentelijk in de pers beweerde, namelijk "Ik had namen nodig die ik als bestuurders kon opgeven en heb zijn naam gebruikt". Het door Tütüncü over een lange tijdspanne (93-96) publiekelijk vermelden van de naam van Çörüz in Bitiš is toch wat anders dan het slechts wat opgeven van namen aan de KvK voor een 'papieren bestuur'. Blijkbaar werd de naam van Çörüz op zijn minst ook voor representatieve doeleinden gebruikt.
In een reactie aan de Volkskrant zegt Çörüz "nooit te hebben geweten van zijn bestuursfunctie bij SOTA". Elders hebben we al het een en ander gemeld over de ongeloofwaardigheid van deze stelling. Hier willen we opmerken dat we ons afvragen of Çörüz niet op de verzendlijst stond van het blad van zijn goede vriend Tütüncü. Hij is immers niet alleen een goede vriend van de Sota-voorzitter, maar ook een vooraanstaande persoon in de Turkse gemeenschap. Indien dit het geval was had Çörüz zelf herhaaldelijk kunnen lezen dat hij in het Sota-bestuur zat. En anders had hij dit bijvoorbeeld van Cemyc-collega Fadime Örgü kunnen vernemen, zij was immers in 1992 korte tijd 'assistant editor' bij Bitiš, of van die andere Cemyc-collega Veyis Güngör, die een tijd lang de Sota-specialist voor Turkmenistan was (of mogelijk nog steeds is).


Reactie Onderzoeksgroep Turks extreemrechts
Volkskrant: CDA'er: ik ben geen Grijze Wolf
Persbericht: Connectie CDA-kandidaat Çörüz en extreemrechtse Grijze Wolven
Reactie Coskun Çörüz
Krant Türkiye: Het land van de voorvaderen wacht op ons
KvK-gegevens stichting SOTA
Krant Türkiye: Ata yurdu bizi bekliyor (Het land van de voorvaderen wacht op ons)