BeŽindiging activiteiten


Subsidies
Vanaf 2008 heeft de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts haar activiteiten sterk beperkt. Vanaf dat jaar hield de Onderzoeksgroep zich enkel bezig met onderzoek naar subsidierelaties van Grijze Wolven-organisaties met subsidieverstrekkers. De reden voor deze beperking en de beŽindiging van ons werk met ingang van januari 2011 is de inschatting dat zij grotendeels alle facetten van Turks extreem-nationalisme in Nederland heeft onderzocht - zo ver dat in haar vermogen ligt - en daarover ook doorgaans uitputtend heeft gepubliceerd.

Ontstaan
De Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts werd in 1996 als Comitť Stop de Grijze Wolven opgericht. Zij is een werkgroep van de Anti-Fascistische Actie (AFA). Zij bestaat dus inmiddels zo'n 11 jaar. Vanaf 2002 heet de organisatie Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts. De AFA stelt zich ten doel: het bestrijden van racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen, alsmede het aan de kaak stellen van racistisch en discriminerend overheidsbeleid. AFA doet dit onder andere door middel van het organiseren van voorlichtingsavonden, het doen van onderzoek en het uitgeven van publicaties als het blad Alert!. Integenstelling tot AFA onderneemt de Onderzoeksgroep geen directe acties. Door de jaren heen heeft de organisatie een vijf publicaties uitgegeven en tal van artikelen geschreven. Deze publicaties en artikelen staan voor het overgrote deel op deze site.

Erkenning
Van het onderzoekswerk van de organisaties is dankbaar gebruikt gemaakt door derden: journalisten (met name Mehmet Ulger en Stella Braam voor de updates in de herdruk van hun boek over Grijze Wolven in 2004), politici (bijvoorbeeld de voormalige wethouder Aboutaleb in Amsterdam) en onderzoekers (bijvoorbeeld Van Donselaar van de AFS verwijst naar ons: www.monitorracisme.nl/content.asp?PID=99&LID=1).

In lokale en landelijke media (o.a. het Parool, de NRC, de Gelderlander en de Volkskrant) is aandacht besteed aan de bevindingen van de Onderzoeksgroep. Er is bijvoorbeeld geschreven over de contacten van het parlementslid «oruz met SOTA, het vierde congres van TFN in Den Bosch en de banden van het (voormalige) Tilburgse raadslid Balkaya met Grijze Wolven-organisaties.

Vragen?
Voor vragen over Turks extreem-rechts kunt u zich voortaan wenden tot de redactie van het blad Alert!: alertafa@xs4all.nl