logo onderzoeksgroep

arrow Overzicht publicaties

De Hollandse Leeuw en de Grijze Wolf

Inhoud
Over de Hollandse leeuw...
Colofon
Voorwoord
1. Inleiding
2. Grijze Wolven en gemeentesubsidies
3. Grijze Wolven in de gemeentepolitiek
4. TFN spreekt zich uit over aantijgingen
5. Verkiezingen in Turkije
6. Intimidatie en wraak van Turkse geheime dienst in Europa
7. De acties van de MIT in West-Europa
8. CEM - Een nationalistische alevietische organisatie
9. Incidenten in Nederland
10. Incidenten in Europa en Turkije
11. Dag van het Turkisme
12. De internetrelatie tussen de MHP en de TFN
13. Overzicht bestuur TFN
14. MHP'ers in de ANAP
15. Bibliografie
arrow 16. Namen van organisaties
17. Bronnen

pdf / rar

16. Namen van organisaties

Print versie

Extreem-nationalistische Turkse organisaties
ADÜTDF: Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu - Federatie van Turks-Democratische Idealistenverenigingen in Europa, kort: Türk Federasyon - Turkse Federatie
BBP: Büyük Birlik Partisi - Grote Eenheidspartij
HDüTDF: Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu - Turkse Federatie van Democratische Idealistische Organisaties Nederland (zelfde federatie als HTF)
HTDF: Hollanda Türk Dernekleri Federasyon - Federatie van Turkse Verenigingen in Nederland
HTF: Hollanda Türk Federasyon - Turkse Federatie Nederland
MÇP: Milliyetçi Çalisma Partisi - Nationalistische Arbeid Partij
MHP: Milliyetçi Haraket Partisi - Partij van de Nationalistische Actie
STCSZ: Stichting Turks Cultureel en Solidariteitscentrum Zwolle
TDJV: Türk Demokratik Gençlik Dernegi - Turkse Democratische Jongeren Vereniging
TFN: Turkse Federatie Nederland (zelfde organistie als HTF)
TKC: Türk Kültür Merkezi - Turks Cultureel Centrum
TOS: Turkse Omroep Stichting
Ülkü Ocaklari: Haardsteden van het Ideaal

Andere Turkse, Koerdische en Armeense organisaties
ANAP: Anavatan Partisi - Moederlandpartij
AP: Adalet Partisi - Gerechtigheidspartij
ASALA: Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia - Armeens Geheim Leger voor de Bevrijding van Armenië
ASALA-RM: Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia-Revolutionary Movement - Armeens Geheim Leger voor de Bevrijding van Armenië-Revolutionaire Beweging
C.E.M. Vakfi: Cumhuriyetçi Egitim ve Kültür Vakfi - Republikeinse Stichting voor Vorming en Cultuur
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi - Republikeinse Volkspartij
DSP: Demokratik Sol Partisi - Partij van Democratisch Links
DYP: Dogru Yol Partisi - Partij van het Juiste Pad
ERNK: Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan - Nationaal Volksbevrijdingsfront van Koerdistan
FP: Fazilet Partisi - Partij van de Deugd
HADEP: Halkin Demokrasi Partisi - Democratische Volkspartij
IHD: Insan Haklari Dernegi - Mensenrechtenvereniging
JCAG: Rechtvaardigheid Commando's van de Armeense Genocide
MGK: Milli Güvenlik Kurulu - Nationale Veiligheidsraad
MIT: Milli Istihbarat Teskilati - Nationale Inlichtingendienst
ÖDP: Özgürlük ve Dayanisma Partisi - Partij voor Vrijheid en Solidariteit
PKDW: Parlamana Kurdistanê li Derveyî Welat - Parlement van Koerdistan in Ballingschap
PKK: Partiye Karkeran Kurdistan - Arbeiderspartij van Koerdistan
RP: Refah Partisi - Welvaartspartij
TICF: Türk Islam Kültür Dernekleri Federasyonu - Turkse Islamitische Culturele Federatie
TIHV: Türkiye Insan Haklari Vakfi - Mensenrechtenstichting van Turkije (engelse naam: HRFT)
TKP: Türkiye Komünist Partisi - Communistische Partij van Turkije
YÖK: Yüksek Ögretim Kurulu - Hoger Onderwijs Raad

Overige organisaties
AFA: Anti-Fascistische Actie
NIVO: Nieuwe Volksvertegenwoordigers
PvdM: Partij van de Mensenrechten

Top

arrow