logo onderzoeksgroep

arrow Overzicht publicaties

De Hollandse Leeuw en de Grijze Wolf

Inhoud
Over de Hollandse leeuw...
Colofon
Voorwoord
1. Inleiding
2. Grijze Wolven en gemeentesubsidies
3. Grijze Wolven in de gemeentepolitiek
4. TFN spreekt zich uit over aantijgingen
5. Verkiezingen in Turkije
6. Intimidatie en wraak van Turkse geheime dienst in Europa
7. De acties van de MIT in West-Europa
8. CEM - Een nationalistische alevietische organisatie
arrow 9. Incidenten in Nederland
10. Incidenten in Europa en Turkije
11. Dag van het Turkisme
12. De internetrelatie tussen de MHP en de TFN
13. Overzicht bestuur TFN
14. MHP'ers in de ANAP
15. Bibliografie
16. Namen van organisaties
17. Bronnen

pdf / rar

9. Incidenten in Nederland

Print versie

Grijze Wolven in Nederland waren de afgelopen tijd betrokken bij een groot aantal incidenten. Het Comité 'Stop de Grijze Wolven' heeft geprobeerd om alle gebeurtenissen te achterhalen en te onderzoeken. De lijst die zo ontstond, kan echter onvolledig zijn. Behalve van de gebeurtenissen in Nederland, is een inventarisatie gemaakt van de incidenten in Duitsland en de rest van Europa. De lijst met Nederlandse incidenten loopt terug tot aan de publicatie-datum van 'Stop de Grijze Wolven!, Turks extreem-rechts' (1997), afgezien van een paar nieuwe incidenten die pas na onderzoek aan het licht kwamen. De gebeurtenissen zijn alfabetisch gerangschikt op plaatsnaam en chronologisch gerangschikt per plaats. Gebeurtenissen in een bepaalde stad die elders in dit boek uitvoerig worden beschreven, zijn buiten de lijst gehouden.

Amersfoort
27 september 1999
In het centrum van Amersfoort organiseert Amersfoort Solidair een manifestatie voor de Zaterdagmoeders, een organisatie tegen verdwijningen in Turkije. Zij halen handtekeningen op en delen folders uit. Door het grote aantal demonstranten durven de toegestroomde Grijze Wolven, duidelijk herkenbaar door de tekens en gebaren die ze maken, niet aan te vallen en blijft het bij schelden en dreigen.
brief Amersfoort Solidair, 6 november 1997

21 september 1997
In Amersfoort wordt een dreigbrief rondgestuurd aan Koerden, alevieten en progressieve Turken. De tekst van de dreigbrief luidt als volgt: "Ophouden of wegwezen. De vlag zal nooit worden neergehaald, en het land zal nooit worden verdeeld. We weten dat jij actief bent en dat je een verlengsnoer bent van de landverraders in Turkije. Als jij je activiteiten niet staakt, dan zul je daar de gevolgen van ondervinden. Iedere martelaar voor het Vaderland. God beschermt Turkije." Het fysieke geweld en de verbale intimidatie van leden van de Turks-Koerdische gemeenschap door Grijze Wolven neemt toe. Slachtoffers die aangifte willen doen bij de politie lukt het niet om in het procesverbaal opgenomen te krijgen dat de daders moeten worden gezocht in kringen van Grijze Wolven, ondanks hun aanwijzingen en bewijzen. Klachten worden door de Amersfoortse politie afgedaan als incidenten. De Grijze Wolven beschikken in Amersfoort over een eigen ruimte in de moskee in de wijk Kruiskamp. Het bestuur van de moskee is in handen van de Grijze Wolven en ongeveer 60% van de moskeegangers steunde in 1997 de MHP.
Amersfoortse Courant, 4 oktober 1997, brief Amersfoort Solidair, 6 november 1997

Amsterdam
december 1999
Het Turks Cultureel Centrum in Amsterdam organiseert een informatieve bijeenkomst over bejaarden- en gezondheidszorg, kinderbijslag en de ontwikkeling van het Turkse bedrijfsleven in Nederland. Als gasten zijn onder meer de VVD-parlementariërs Fadime Örgü, Erica Terpstra en Patricia Remak aanwezig. Gespreksleider is Cengizhan Kilinç, een ex-lid van de proviciale staten van Zuid-Holland. Terpstra laat onder meer weten dat het erg moeilijk zal zijn om voor elke minderheid in Nederland een eigen bejaardenvoorziening te creëren.
Girisimcinin profili degisti, Hürriyet, 9 december 1998

20 september 1999
Rond de olieworsteltoernooien, die sinds 1997 in Amsterdam worden georganiseerd, ontstaat een wellesnietes spel over in hoeverre Grijze Wolven het toernooi domineren. Ook in de voorafgaande jaren speelde deze vraag. Een Parool-journalist schrijft na bezoek aan het tournooi: "Prominent deel van het aangeboden assortiment is het boek 'Hoe gevaarlijk zijn de Turken?' van Mohamed El-Fers, medeorganisator van de Amsterdam Kirkpinar (olieworsteltoernooi), en Chris Nibbering. Het is een tegenoffensief, gelanceerd na alle commotie over 'Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreemrechts' van de journalisten Stella Braam en Mehmet Ülger. Ook te koop: een boek dat de genocide op de Armeniërs ten tijde van het Osmaanse Rijk afdoet als propaganda en in plaats daarvan spreekt over 'mensvriendelijke verplaatsing', een boek over de onderdrukking van de vijftig miljoen Turken die in China wonen en een boek over de Cypriotische zaak bezien vanuit Turks perspectief"
Parool, 20 september 1999

9 november 1998
In het stadhuis van Amsterdam wordt een forumavond gehouden in het kader van de herdenking van de Kristalnacht. Stella Braam, coauteur van het boek 'Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreemrechts', zit in het panel. Er blijken diverse Grijze Wolven aanwezig, compleet met camera's van de Turkse Omroep Stichting (TOS), een lidorganisatie van de Turkse Federatie Nederland. De TOS deed al eerder van zich spreken door beelden van Braam als toeschouwer bij een olieworsteltoernooi af te staan aan Mokum-TV. Deze vertoonde vervolgens eindeloos haar bevroren beeld op de televisie: een verkapte oproep tot wraak. Bij Mokum-TV werkt Mohamed El-Fers, één van de grootste niet-Turkse pleitbezorgers van de Grijze Wolven in Nederland. De aanwezigheid van de TOS bij de forumavond en de actie van Mokum-TV resulteren in een paginagroot artikel in het Parool, waarin Braam uit de doeken doet wat er gebeurde na haar gedwongen onderduik. Ook komt het tot een korte briefwisseling in het Parool tussen Stella Braam en Mohamed El-Fers. In het interview stelt Braam onder meer dat de zogenaamde afdeling onderwijs van het hoofdkwartier van de Turkse Federatie in Zeeburg door haar en Ülger een subsidie van een halve ton kwijtraakte en dat begin dat jaar de vrouwenorganisatie al een subsidie van tweeduizend gulden verloor. In een andere opmerkelijke passage vertelt zij dat de CID doorgaf dat er vanuit Turkije een huurmoordenaar naar Nederland onderweg was "om iets met die journalisten te doen". Op Schiphol werd deze man onderschept. De assistent van Stella Braam werd geïntimideerd: tien Turken ontvoerden haar onder bedreiging van een pistool en roofden haar sleutels. De sleutels gaven toegang tot het kantoor van Stella Braam.
Blaffende honden bijten wel, Parool, 11 november 1998

10 oktober 1997
In de zomer van 1997 stuurt de Stichting Turkse Cultuur en Historie Grijze Wolvenpropaganda aan talloze instellingen en organisaties in Nederland. Het materiaal bestaat uit de volgende brochures:
PKK-Reality 1 (Nederlands en Engels)
PKK-Reality 2 (Nederlands)
De Realiteit van de Grijze Wolf (Nederlands, Engels, Duits en Turks)
De Afkomst van de Koerden (Nederlands, Engels, Duits en Turks)
Van Traa Rapport onder de loep (Nederlands, Engels, Duits en Turks)
Wie is Hüseyin Baybasin (Nederlands en Turks)

De brochures over de geschiedenis van de Turken kenmerken zich door anti-Koerdische sentimenten. Iedereen die boeken publiceert over Koerden of er onderzoek naar doet, wordt systematisch in de hoek van 'separatisten' en 'terroristen' gezet. In de brochure over het Van Traa-rapport worden de onderzoekers als anti-Turks neergezet en hun bronnen, zoals de dagbladen Hürriyet en Milliyet, als links getypeerd. Op een kleine passage na, dat alle drugshandel aan de PKK toeschrijft, komen de auteurs niet meer terug op het Van Traa-rapport. De rest van de brochure is een lofzang op het democratische gehalte van de MHP en een overzicht van artikelen in Turkse kranten over Westeuropese landen. Milliyet en Hürriyet gelden in dit overzicht als gewone Turkse kranten.
Brochures Stichting Turkse Cultuur en Historie

Arnhem
25 september 1999 De Arnhemse afdeling van het CDA wordt verrast door een plotselinge aanwas van een grote hoeveelheid nieuwe leden van Turkse afkomst. Fractievoorzitter Timmer krijgt bezoek van een groep nieuwe Turkse leden, die op zoek zijn naar een nieuwe moskeeruimte. De moskee Selimiye op de Velperweg is te klein en verouderd en het bestuur wil graag naar een gebouw in de wijk Presikhaaf. Aan de achterzijde van de moskee aan de Velperweg is het kantoor gevestigd van de Arnhemse Grijze Wolven. Dursun Usta, voorzitter van de jongerenvereniging van Grijze Wolven en kersvers CDA-lid, houdt de CDA-fractievoorzitter voor dat "als het CDA het plan voor de nieuwe moskee steunt, de Turken massaal op het CDA zullen stemmen en dit drie zetels op kan leveren."
Volkskrant, 24 september 1997, De Gelderlander, 2 juli 1998

3 april 1999
Op zaterdag 3 april 1999 vindt in het Lorentz College de herdenking plaats van de dood van de inmiddels drie jaar geleden gestorven Alparslan Türkes, die algemeen beschouwd wordt als de grote leider van de Grijze Wolven. De uitnodiging is verstuurd door het cultuur- en educatiecentrum Imam Ahmet Yesevi, een lidorganisatie van de Turkse Federatie Nederland. Enige honderden Turken komen in de aula van het college bij elkaar. De aanwezigen zingen na het Turkse volkslied verzen uit de koran. In de aula van de school hangt een metershoog portret van Türkes. In de hal van het college worden die dag boeken en stickers verkocht. Sommige zijn voorzien van het MHP-symbool, de drie halve manen. Op andere is het symbool van de Grijze Wolven te zien, een huilende wolf. De bijeenkomst is georganiseerd door de Arnhemmer Dursun Usta.
Er volgen verschillende bewogen reacties op de bijeenkomst in de school, onder meer over het gebruik van het teken met de drie halve manen, dat door de MHP in de jaren zeventig op haar derde partijcongres in Adana (Turkije) als officieel partijsymbool werd aangenomen. Yücel Yesilgöz, criminoloog aan het Willem Pompe Instituut in Utrecht, heeft geen goed woord over voor het schoolbestuur dat de aula verhuurde: "Dat vind ik heel onverstandig. Het gaat duidelijk om een bijeenkomst van racisten. Als school associeer je je daar nu mee. Turkse en Koerdische kinderen voelen zich straks niet meer thuis op die school." Schooldirecteur J. Meens zegt dat hij pas wist dat het om een Grijze Wolvenmanifestatie ging toen hij werd gewaarschuwd. Directievoorzitter Boersma: "We staan geen politieke manifestaties toe in de school, zeker niet met een racistisch of fascistisch tintje. Als we dit van tevoren hadden geweten, was de school niet verhuurd. Dit hoef ik hier niet."
Een paar dagen na de bijeenkomst in het Lorentz College publiceert De Gelderlander een ingezonden brief van Dursun Usta. Hij ziet in het symbool van de MHP met de drie halve manen niets anders dan een vlag van de Osmanen. Voorzitter M. Uysal van de Turks Islamitische Culturele Federatie, de landelijke organisatie waar ook de moskee aan de Velperweg onder valt, schrijft een reactie op de beschuldigingen aan het College van B&W van Arnhem. "De TICF betreurt deze onjuiste berichtgeving en distantieert zich van de aantijgingen dan wel de beschuldigingen die gericht zijn naar (de bij) ons aangesloten organisatie aan de Velperweg. Het zijn juist de TICF-moskeeën die een grote maatschappelijke rol vervullen als het gaat om integratie op lokaal niveau. Vanuit de moskeeën worden activiteiten opgezet die grote bijdragen leveren aan de integratie, participatie en emancipatie van de achterban. Ik kan me voorstellen dat dit soort berichtgeving tot commoties dan wel misverstanden kan leiden en schade kan brengen aan de goede onderlinge verstandhouding. Daarom achtte ik (het) noodzakelijk om u te laten weten dat wij afstand nemen van deze berichtgeving die naar ons inziens onjuist is."
De Gelderlander, 7 april 1999, Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Turkish Nationalism and the Turkish Republic, brief TICF aan College van B&W Arnhem, 14 april 1999

25 november 1997
In de commissievergadering Klachten en Verzoekschriften van de Provinciale Staten Gelderland wordt naar aanleiding van een brief van ons over subsidiëring van Grijze Wolvenorganisaties, een advies uitgegeven: "Adressant meedelen dat ook Provinciale Staten van Gelderland met hun subsidies geen reactionaire, extreem-nationalistische bewegingen wensen te steunen. Daarom is ook in de Algemene subsidieverordening van de provincie een bepaling opgenomen die waarborgt dat subsidie niet wordt verstrekt aan rechtspersonen, waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de fundamentele rechtsbeginselen. GS hebben aangegeven dat Gelderse verenigingen die, in de bijlage van de brief, als lidorganisaties worden genoemd op dit moment geen subsidie ontvangen van de provincie."
Brief Provincie Gelderland, 25 november 1997

11 november 1997
Bovengenoemde brief werd ook aan de gemeente Arnhem verstuurd. De directeur van de dienst cultuur, educatie, welzijn en sport, drs. Woldendorp, reageert als volgt: "Uit diverse bronnen hebben wij vernomen dat er in Arnhem een extreem-rechtse Turkse Vereniging actief is. We zijn ook op de hoogte gesteld van de verblijfplaats van deze organisatie. Deze vereniging wordt niet door ons gesubsidieerd. De naam die u noemt (Turks Cultureel Centrum of Ahmet Yesevi Kültür Merkezi) is ons pas kort bekend, de organisatie hierachter niet. De vereniging die wij kennen hanteert een andere naam. Vermoedelijk gaat het hier om dezelfde vereniging die meerdere namen hanteert (of meerdere afdelingen heeft). (...) Deze subsidieregeling is onlangs aangepast. Belangrijke voorwaarden van de regeling zijn dat organisaties met louter of voornamelijk politieke of religieuze doelstellingen niet voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast moeten nieuwe organisaties aan strengere voorwaarden voldoen. Uiteraard is het moeilijk te beoordelen wanneer we te maken hebben met een extreem-rechtse (politieke of religieuze) organisatie, die activiteiten organiseert die indruisen tegen de democratische rechtsorde. Maar bij twijfel zal altijd een onderzoek worden ingesteld."
Brief Gemeente Arnhem, 11 november 1997

2 april 1997
Grijze Wolven uit de regio Arnhem provoceren Koerden in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier na de voetbalwedstrijd Turkije-Nederland. Een colonne auto's trekt leuzen schreeuwend en met vlagvertoon door de wijk. De inzittenden provoceren gericht Koerdische jongeren, waarna vechtpartijen uitbreken. Ook worden door de Grijze Wolven vernielingen aangericht.
persbericht AFA-Rotterdam, 3 april 1997

Breda
7 maart 1999
De Koerdische Studenten Vereniging en de Anti-Fascistische Actie houden een bustour langs gevangenissen waar Koerden vastzitten die zijn opgepakt na protestacties tegen de ontvoering van PKK-voorzitter Abdullah Öcalan. In Breda wordt een actie gehouden bij de vrouwengevangenis in de binnenstad. Hier verzamelt zich al snel een groep Grijze Wolven, afkomstig uit het verenigingsgebouw van Vatan. Schreeuwend en gebaren makend staan de Turken tegenover de Koerdische en Nederlandse demonstranten. De demonstranten besluiten in de bus te stappen en Breda te verlaten. In de weken daarvoor opende de Turks Nederlandse Vriendschapsvereniging in Breda haar deuren. Onder de tweehonderd aanwezigen waren kopstukken van de Turkse Federatie Nederland en de Turkse ambassadeur.
ooggetuigen

Den Haag
22 juni 1999
Ahmet Daskapan, voorzitter van de Regionale Steunfunctie Allochtonen (RSA), GroenLinks-raadslid en lid van de Turkse Alevitische Vereniging, wordt beschuldigd van smaad, laster en belediging. De klacht is ingediend door voorzitter Ersoy van de Turks Islamitische Stichting Den Haag. Eerder eisten een kleine achthonderd Turken in een brief het ontslag van Daskapan als voorzitter van het RSA. Volgens Daskapan betreft het een georganiseerde hetze van Grijze Wolven tegen zijn persoon en de RSA. Eerder liet Daskapan zich kritisch uit over de invloed op jongeren van organisaties als Grijze Wolven en de Marokkaanse Amicales.
Parool, 22 juni 1999, Migrantenpost, januari 1999

13 december 1998
Op 13 december 1998 demonstreren 7.500 Turken tegen de PKK. De demonstratie is georganiseerd door het Turkse PvdA-lid Sabri Bagci uit Dordrecht. Bagci is ook voorzitter van de, overigens slechts op papier bestaande, 'Turkse Sport en Culturele Federatie Nederland'. Bagci was ook al de drijvende kracht achter de demonstratie van Grijze Wolven tegen de oprichting van het Koerdisch Parlement in Ballingschap in Den Haag in 1995. Medeaanvrager van de demonstratie is de voorzitter van de Turks Islamitische Culturele Federatie in Nederland. Het doel van de demonstratie, zoals omschreven in de aanvraag, luidt als volgt: "protest tegen de indirecte steun aan terreur organisatie PKK van uit Nederland. Onder aandacht brengen van de zorg voor het vreedzaam samenleven (van mensen uit Turkije) die hiermee bedreigd wordt." De demonstranten willen enkele toespraken houden op het Malieveld en daarna een krans leggen bij de Italiaanse ambassade, vanwege het verblijf van PKK-leider Öcalan in Rome.
De Haagse politie verbindt enkele voorwaarden aan de demonstratie. Zo is het slechts een delegatie van vijftien personen toegestaan een krans te leggen. De omgeving van de Italiaanse ambassade is verboden gebied voor de demonstranten. Deelname van andere demonstranten dan afkomstig uit Nederland is niet toegestaan en zal door de organisatie actief moeten worden tegengegaan. Punt 5 van de voorwaarden is interessant: "Het is de organisatie c.q. de deelnemers niet toegestaan teksten, spreuken of spreekkoren te voeren die gericht zijn op discriminatie, belediging, opruiing, dood of vernietiging. Tijdens de manifestatie/demonstratie zal dit door de politie gecontroleerd worden, bijgestaan door tolken." Ook dient de organisatie de politie vooraf inzage te geven in de teksten van spandoeken en leuzen voor de demonstratie.
In toespraken wordt opgeroepen tot een verbod van alle PKK-activiteiten in Nederland, in navolging van Frankrijk en Duitsland. Enkele demonstranten dragen tijdens de demonstratie vlaggen en symbolen van de extreem-rechtse organisatie Grijze Wolven. Mehmet Ülger, aanwezig als correspondent voor het ANP, krijgt op het Malieveld klappen wanneer hij wordt herkend door een aantal Turken. Op een gegeven moment willen een paar honderd jongeren de binnenstad in. Zo'n tweeduizend man volgen in hun kielzog. Op de schermutselingen die daarop met de Mobiele Eenheid ontstaan, vallen twee gewonden onder de agenten en worden zes demonstranten gearresteerd wegens openlijke geweldpleging. Met inzet van het waterkanon kan de politie uiteindelijk de demonstranten naar het Malieveld terugdrijven. De politie vemoedt dat de demonstratie bewust door radicale elementen in de war is gestuurd: "Van tevoren ging al het gerucht dat men toch wilde doorstoten naar de Italiaanse ambassade", zegt politiewoordvoerder R. Kouwenhoven. De politie wil een indringend gesprek met de organisator van de demonstratie. Ook bij de Dordtse PvdA moet Sabri Bagci zich verantwoorden. Zijn collega's verwijten hem hen niet op de hoogte te hebben gesteld van zijn bemoeienis met de demonstratie.
Telefax TICF naar Politie Haaglanden, 26 november 1998, Afspraken Politie Haaglanden met S. Bagci, 7 december 1998, Algemeen Dagblad, 14 december 1998

7 oktober 1997
De gemeente Den Haag antwoordt als volgt op onze brief inzake subsidieverstrekking: "Subsidie mag uitsluitend worden besteed voor de activiteiten waarvoor zij is toegekend. Daardoor kunnen wij ingrijpen als mocht blijken dat gemeentelijke subsidie is besteed voor bijvoorbeeld politieke activiteiten gericht op de situatie in het herkomstland. Voorts eisen wij van gesubsidieerde organisaties dat zij (intern) democratisch functioneren en dat zij alle activiteiten tegengaan die discriminatie opleveren wegens onder meer godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of etniciteit."
Brief Gemeente Den Haag, 7 oktober 1997

maart/april 1997
In de nacht van 25 op 26 maart 1997 brandt de woning van de Turks-Koerdische familie Kösedag in de Haagse Schilderswijk uit. Een moeder en vijf kinderen komen om en twee kinderen raken zwaargewond. De Turks-Koerdische verhoudingen komen onder zware druk te staan. Ook de relatie tussen Nederland en Turkije wordt onder spanning gezet. Beschuldigingen gaan over en weer: Grijze Wolven zouden Koerden hebben aangevallen, PKK'ers zouden Turken hebben aangevallen en de Nederlandse regering zou niet genoeg doen om haar Turkse ingezetenen te beschermen. Later blijkt dat een familielid de brand heeft veroorzaakt uit wraak. In dezelfde nacht vonden overigens molotov-cocktail-aanslagen plaats op het Islamitisch Centrum en een koffiehuis, beide ontmoetingsplaatsen van Grijze Wolven. Hierbij vallen geen slachtoffers, de gebouwen lopen externe brandschade op.
De gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op. Woensdag 2 april ontstaan er na de voetbalwedstrijd Turkije-Nederland rellen tussen Turken en Koerden in de Schilderswijk in Den Haag. Een Turkse vlag wordt afgepakt door een Koerd en vervolgens gaan tientallen mensen met elkaar op de vuist. Pas toen de politie massaal arriveerde, werd het weer rustig in de wijk. Op 4 april loopt een Turks concert in Schiedam uit de hand (zie Schiedam). Burgemeester Deetman van Den Haag stelt voor 6 april, twee dagen na het overlijden van MHP-leider Alparslan Türkes, een noodverordening in, die het de autoriteiten mogelijk maakt Turks en Koerdisch uiziende mensen tot ver buiten Den Haag aan te houden. Bijgevolg worden aan de grens met Duitsland en België tientallen mensen aangehouden en teruggestuurd. Nederland is even een politiestaat pur sang. Deetman weigert uit te wijden over de problemen met de openbare orde die hij verwachtte. De Haagse politie-woordvoeder Peter Ruytenbeek legt uit: "Verschillende groeperingen waren van plan naar Den Haag af te reizen. Over de inhoud van deze aanwijzingen wil ik niets zeggen." Op zaterdag 5 april werden 7 bussen met linkse Turken uit Duitsland, die een concert/manifestatie in Hengelo wilden bijwonen, door de marechaussee terug naar Duitsland gestuurd. Ze zouden geen paspoort of toegangsbewijs hebben gehad. Op 8 april duikt een verklaring op waarin de PKK de verantwoording opeist voor de drie aanslagen van 25 maart. Deze brief is vermoedelijk afkomstig van Grijze Wolven. Na onderzoek van de Politie Haaglanden worden de hoofdverdachten van de twee molotov-cocktail-aanslagen op de Grijze Wolven-ontmoetingsplaatsen opgepakt. Het blijken actieve leden van de PKK. Ook de dader van de brandstichting bij de familie Kösedag wordt gevonden. Het blijkt de 25-jarige neef van de familie.
diverse media

Deventer
zomer 1999
In de zomer van 1999 verschijnt er een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie, over criminaliteit van Turkse jongens in Deventer. In de publicatie, Water in de thee, wordt relatief veel aandacht besteed aan Grijze Wolven: "De belangen van de seculiere groep, de Milli Görüs en de Grijze Wolven zijn verschillend. De Grijze Wolven zijn het eens met de seculieren voor wat betreft het nationalisme en voor wat betreft de godsdienst met de Milli Görüs en andere gelovige bewegingen. De seculieren willen een nationalistisch Turkije, de Milli Görüs wil één (wereld) religie en probeert verwestering te voorkomen. De Grijze Wolven streven naar het behoud van één Turkse identiteit, zij erkennen de belangen van de Koerden niet. Het vreemde aan deze doelstellingen is dat géén der groepen zich uitspreekt over de toekomst van zichzelf in het land waarin zij en hun kinderen thans wonen, namelijk Nederland. Dit bewust afwenden van de Nederlandse samenleving kan worden aangeduid als segregatie van de Nederlandse samenleving." Ook wordt de Grijze Wolvenbeweging een verzetsbeweging tegen de PKK genoemd. Hiermee stelt het rapport eigenlijk dat Grijze Wolven alle Koerden als PKK'ers zien en hen dientengevolge als vijanden beschouwen.
Het rapport geeft aanvullingen over en het nodige inzicht in de vechtpartij op de markt in Deventer (10 mei 1997): "Volgens betrouwbare bronnen zijn op de dag voorafgaand aan de vechtpartij de jongens 's avonds bij elkaar gekomen bij de Turkse moskee om hun plannen te bespreken. (...) In de aanvallende groep bevonden zich Turken uit Duitsland."
Er wordt in de publicatie door Turkse deskundigen gewaarschuwd voor de beïnvloedbaarheid van de Deventer Turkse jongens voor de Turkse nationalistische organisatie Grijze Wolven: "Vele Deventer Turkse jongens zijn betrokken bij deze organisatie. De schatting is dat 30% van de Deventer Turkse jongeren actief is bij de Grijze Wolven. Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurde. Ze doen alsof het de meest democratische organisatie van de wereld is. Dit kan alleen worden tegengegaan wanneer de Nederlandse instanties meer zouden doen om de Turkse jeugdigen uit het vacuüm te halen. De Grijze Wolven proberen - kost wat het kost - jongeren voor zich te werven. Ze zijn heel actief bezig. "Het rapport komt in de conclusie met een aantal aanbevelingen met betrekking tot het preventie- en bestrijdingsbeleid:
1 het aanwijzen van vaste huisagenten voor probleemgezinnen
2 het opsporen van agressie en huiselijk geweld tegen jonge kinderen
3 standaardisatie achtergronden daders en deskundigheidsbevordering bij politie
4 instellen van gecoördineerd hulpverleningsinitiatief op het gebied van scholing, werk en huisvesting in enkele Deventer buurten
Water in de Thee, Politia Nova, Directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1999

februari 1999
Op 17 februari 1999 komt het Deventer Dagblad met een artikel over de spanning tussen Turken en Koerden na de arrestatie van PKK-voorzitter Abdullah Öcalan. "In cafe Toraman aan de Rielerweg zit een groep Turken en Koerden broederlijk naast elkaar aan tafeltjes. Ze spelen hun geliefde kaartspel batak. Uit geluidsboxen klinkt Turkse muziek. Geen tv-scherm te bekennen. 'Voorzichtig', waarschuwt Nihat, een Koerd van midden veertig, als de verslaggever Öcalan en de Haagse gijzeling ter sprake wil brengen. De spanning is voelbaar, er zitten hier mensen van de PKK en Grijze Wolven. Eén verkeerd woord en de vlam slaat in de pan."
Deventer Dagblad, 17 februari 1999

26 april 1998
Op 26 april 1998 wordt het Burgerweeshuis ontruimd door de Deventer politie, met hulp van korpsen van omliggende gemeenten. Zo'n 350 Turken waren vanwege een Turkse disco-avond bijeen in de grote zaal in het Burgerweeshuis. Kort na middernacht maakte één van de bezoekers, voor iedereen zichtbaar, het Grijze Wolven-teken en sloeg de vlam in de pan. Enkele mensen begonnen te vechten en al waren alle aanwezigen betrokken bij het incident. Tijdens de ontruiming door de politie zet de vechtpartij zich voort. Enkele mensen waren zichtbaar gewond, maar niemand deed aangifte bij de politie.
Deventer Dagblad, 27 april 1998

10 mei 1997
Een demonstratie van de Deventer Steungroep Zaterdag Moeders, Turken, Koerden en leden van Amnesty International ter ondersteuning van de Zaterdagmoeders in Istanbul, wordt door woedende "Dood aan Apo" scanderende Grijze Wolven aangevallen. Sommige Grijze Wolven dragen ijzeren staven, er wordt met stenen en stukken hout gegooid, evenals met een molotov-cocktail. Hierbij vallen tien gewonden, waarvan drie door messteken. De Mobiele Eenheid voorkomt erger en scheidt de vechtenden. Er worden zes personen gearresteerd. De grootste groep Turken blijkt zich verzameld te hebben bij het Turks consulaat in Deventer. Tot woede van de Steungroep Zaterdag Moeders trekt de gemeente Deventer naar aanleiding van de incidenten de vergunning voor komende demonstraties in. Na overleg met de gemeente schrapt de Steungroep uiteindelijk zelf de demonstraties voor onbepaalde tijd. CDA-Tweede Kamerlid Gabor stelt vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken Dijkstal. Op Gabors vraag of Dijkstal de opvatting deelt dat er sprake is van een goed voorbereide actie, antwoordt Dijkstal: "De vechtpartij was in zoverre voorbereid dat personen die aanhanger zijn van of sympathiseren met de Grijze Wolven bewust een confrontatie hebben gezocht met personen die zij associëren met de PKK." Op het georganiseerde karakter van de aanval wijst verder nog de aanwezigheid van een medewerker van het Turks consulaat, de aanwezigheid van een fotograaf van de rechts-nationalistische krant Türkiye en Grijze Wolven uit plaatsen buiten Deventer zoals Apeldoorn, Zutphen en Raalte. De Turkse consul Ertugruloglu doet de suggestie dat medewerkers van het consulaat betrokken waren bij de vechtpartij af als "onderdeel van de PKK-propagandamachine". Hij begrijpt bovendien de kritiek van de Steungroep Zaterdag Moeders op verdwijningen in Turkije niet: "We zijn bezig een wettelijk raamwerk op te zetten om de reden van de beschuldigingen over vermissingen en martelingen weg te nemen." Voor zichzelf ziet hij geen bemiddelende rol voor na de vechtpartij weggelegd: "Dit is een zaak van de Nederlandse regering."
Het Deventer Dagblad besteedt veel aandacht aan de vechtpartij. In de krant van maandag 12 mei wordt een Turkse man geïnterviewd: "Wat mij betreft mag morgen Janmaat in de regering komen. Dan kan hij al dat tuig het land uitzetten", zegt hij over asielzoekers uit Irak, Syrië en Armenië. "Wij willen rust. Wij willen beschermd worden. Maar de politie is partijdig. Daar werken linkse mensen. Net als in de politiek."
Deventer Dagblad, 12 mei 1997

Dordrecht
15 december 1998
De Dordtse PvdA-fractie besluit om geen maatregelen te nemen tegen Sabri Bagci, organisator van de demonstratie tegen de PKK van 13 december in Den Haag. De fractie vindt dat de persoonlijke en politieke integriteit van Bagci niet ter discussie staan, maar had het raadzamer gevonden dat het raadslid hen had ingelicht over zijn betrokkenheid bij de demonstratie. Bagci betuigt spijt: "Wij zijn een comité tegen terrorisme. Vandaag kan dat tegen de PKK zijn en morgen tegen de Grijze Wolven."Volgens hem doet de politieke kleur van de organisatoren niet ter zake, alleen het feit dat het allemaal liberalen of democraten zijn. "Als zo'n demonstratie door ultra-rechts misbruikt zou worden, dan zou ik nooit meedoen," stelt Bagci.
De Dordtenaar, 15 december 1998

Eindhoven
13 november 1997
Naar aanleiding van het boek van Braam en Ülger stelt de Eindhovense afdeling van de Socialistische Partij vragen aan het College van B&W over de 'Stichting voor Turks-Nederlandse Vriendschap' (de Stichting Turan), die voorkomt op de ledenlijst van de Turkse Federatie Nederland. Raadslid B. Gerard vraagt onder andere opheldering over de subsidiegelden van 30.000 gulden per jaar en over de gewijzigde statuten. B&W antwoordt dat de bewijsvoering wat betreft het verbieden van de organisatie Turan op grond van anti-democratische beginselen onvoldoende is en dat er gewerkt wordt aan een gedragscode en herkenningscriteria voor wat betreft Grijze Wolvenorganisaties. Dit heeft tot op heden nergens in geresulteerd. Tot halverwege 1996 kreeg Turan subsidie. Dit werd stopgezet toen bleek dat de financiële huishouding te ondoorzichtig werd.
Vragen SP Eindhoven, 13 november 1997, Raadsbijlage Gemeente Eindhoven, 2 december 1997

19 maart 1999
Een demonstratie van aanhangers van PKK-leider Abdullah Öcalan lokt een grimmige tegenactie uit van het Turkse comité 'Mensen die van Turkije houden'. Vanuit de Turkse moskee aan de Willemstraat trekken zo'n honderd woedende Turken naar zalencentrum De Ambassadeur, waar een afsluitende manifestatie door Koerden en Nederlanders zou worden gehouden. Woordvoerder Süleyman Yalvaç verwijt het gemeentebestuur van Eindhoven dat het bewust heeft meegewerkt aan een steunbetuiging aan terrorisme. De Turken verspreiden zich weer als blijkt dat de politie hen verhindert de zaal binnen te gaan en de burgemeester van Eindhoven hen een gesprek toezegt.
Eindhovens Dagblad, 20 maart 1999

Haarlem
1 oktober 1997
De Haarlemse Democratische Turkse Jongeren Vereniging (HDTJV) ontkent betrokken te zijn bij de Turkse Federatie Nederland. Dat ze op de lijst van lidorganisaties van de TFN staat, zou vooral een praktische reden hebben. Wel bevinden zich onder de bezoekers van de vereniging Grijze Wolven: "Er komen hier jongens met een wolf-embleem op hun kleding, maar ook extreem-linkse en extreem-islamitische jongeren. Dat weten wij. Maar daar bemoeien we ons niet mee. Wij zijn een ontspanningsvereniging, de politieke mening kan ons niet schelen." Wethouder B. van Vliegen ziet geen aanleiding om maatregelen te nemen tegen HDTJV. De HDTJV huist in een pand van het grondbedrijf en krijgt jaarlijks subsidie van de gemeente.
Haarlems Dagblad, 1 en 2 oktober 1997

Hilversum
30 september 1997
Ook in Hilversum leidt het boek van Braam en Ülger tot opschudding in de lokale pers. Hilversum is al jarenlang één van de gemeentes die subsidie verstrekt aan Grijze Wolvenorganisaties. Op vragen van de Hilversumse fractie van D'66 antwoordt het College van B&W dat een lid van de Turks Culturele Vereniging Anadolu betrokken is geweest bij de organisatie van de culturele manifestatie van de TFN in Huizen van 23 maart 1997. De man is ook bestuurslid van het Turks Cultureel Centrum. Anadolu krijgt per jaar 21.000 gulden subsidie voor huisvesting en activiteiten. In 1998 zal dit echter worden stopgezet, aldus het College van B&W.
Gooi en Eemlander, 30 september, 1 oktober en 20 november 1997

10 april 1999
Zo'n veertig Turkse Koerden en Nederlanders demonstreren in Hilversum voor persvrijheid voor Koerden uit protest tegen het sluiten van de Koerdische zender MED-TV. De politie Hilversum zet een peleton van de Mobiele Eenheid in om de demonstranten te 'beschermen'. Volgens de politie staan er in de binnenstad groepjes Turkse jongeren, Grijze Wolven, klaar om de demonstranten aan te vallen. De politie had deze geluiden opgevangen sinds de aankondiging van de demonstratie. In het centrum staan op strategische plaatsen ME-bussen en worden de demonstranten gemaand snel door te lopen.
ooggetuigen

Huizen
23 maart 1997
De Turkse Federatie Nederland houdt in een sporthal in Huizen een culturele bijeenkomst, waar ook Ozan Arif optreedt, de huiszanger van de Grijze Wolven in Turkije en Europa. De Anti-Fascistische Actie (AFA) wendt zich tot de burgemeester, de zaaleigenaar, de politie en de lokale pers teneinde hen te waarschuwen voor deze bijeenkomst. In overleg met gemeente en politie besluit de zaaleigenaar de bijeenkomst door te laten gaan. De organisatie van de bijeenkomst garandeert dat het een culturele bijeenkomst betreft. Uit beelden van de bijeenkomst in Huizen, die later door de Turkse Omroep Stichting worden uitgezonden, blijkt door de aanwezigheid van spandoeken en vlaggen van Grijze Wolven dat de bijeenkomst wel degelijk een politiek karakter had.
Gooi en Eemlander, 21 en 22 maart 1997, televisiebeelden TOS

Liedteksten van Ozan Arif

Oorspronkelijke titel: Üç bela; 1ste couplet

Drie rampen
Deze wereld zit met drie rampen in haar maag!
Amerika, rood Rusland en rood China.
Onrust stoken doen ze alledrie graag,
Amerika, rood Rusland en rood China.
(...)

Ozan Arif
Frankfurt am Main, 18 maart 1985

Oorspronkelijke titel: Emrindeyiz; 5de couplet

Onder jouw bevel
(...)
Mijn Basbug, als jij er niet was, was alles voorbij.
Dan was Turkije al lang communistisch.
Maar dankzij jou is de jeugd volwassen.
Mijn Basbug, onder jouw, ja jouw bevel staan wij.
(...)

Ozan Arif
29 oktober 1982

Oorspronkelijke titel: Türk essiz

Zonder gelijke zijn Turken
Zonder weerga, zonder gelijke zijn Turken.
Als hij zou sterven dan toch liever Arif,
Wat moeten Turken zonder Türkes?

Ozan Arif
Hong Kong, 31 augustus 1984

Leiden
De Stichting Vriendschap uit Leiden staat onder de naam Turks Nederlandse Vriendschapsvereniging genoemd op de ledenlijst van de TFN. De drijvende kracht achter de oprichting van de stichting was Hasan Güney, de voorzitter van de Turks Islamitische Culturele Vereniging (TICV), die is verbonden aan de Turkse moskee in Leiden. Güney opereerde bij de oprichting van de Stichting Vriendschap zoveel mogelijk achter de schermen. De voorzitter werd Nadir Ari, vroeger eigenaar van een Turks reisbureau. Hij verkocht de zaak aan Bulent Dur, de secretaris van TUOR, de Turkse Ondernemersvereniging Rijnland. Dur staat in Turkse kringen in Leiden bekend als Grijze Wolven-sympathisant. Burhan Mihçiokur en Cevdet Demirbag zijn respectievelijk secretaris en vice-voorzitter van TUOR. Ze zijn tevens bestuurslid van de Stichting Vriendschap. De penningmeester en vice-penningmeester van TUOR zijn Hasan Dural en Mustafa Hikmet Sahinbas, twee andere belangrijke Grijze Wolven. Niet alleen binnen TUOR is de invloed van de Grijze Wolven groot. Ook binnen de Turks Culturele Vereniging (TCV) zouden Grijze Wolven actief zijn, waaronder bestuurslid Ibrahim Turgat Salli.
De Fabel van de Illegaal, Leidse krant tegen racisme, nr. 3, februari/maart 1999

juni-juli 1996/januari 1997
De laatste jaren laten Grijze Wolven in Leiden vaker van zich horen. Op 1 juni 1996 verloopt een culturele bijeenkomst van de Stichting Turkse Vrouwen in Leiden chaotisch. Er zijn twee bommeldingen en buiten ontstaat een vechtpartij tussen een aantal aanwezigen en zo'n twintig met de Stichting Vriendschap sympathiserende Turkse jongeren. Een maand later valt de politie kraakcafé Bar en Boos binnen en haalt daar de linkse radiozender Koekoeroe uit de lucht. "Jullie zenden teveel uit over Koerdistan!", aldus één van de aanwezige agenten. Kort daarvoor vond in het café een informatie-avond plaats over de Koerdische vrijheidsstrijd. Dat was voor de TICV en de TCV aanleiding een boze brief te sturen naar het College van B&W en de politie. Ze klopten het verhaal op en stelden dat de PKK een grote demonstratie in Leiden zou houden. Later belde een Grijze Wolf naar de politie onder het voorwendsel een organisator van de PKK-demonstratie te zijn. Hij vertelde met veel bussen te komen en vroeg of de politie voor parkeerplaatsen kon zorgen. In januari 1997 organiseert politiek informatiecentrum De Invalshoek in Bar en Boos een informatie-avond over de strijd van linkse en Koerdische gevangenen in Turkije. Een achttal Turkse jongeren scheuren de aankondigingsposters van de muren en spuiten drie halve manen op een muur in de steeg van Bar en Boos.
De Fabel van de Illegaal, Leidse krant tegen racisme, nr 3 februari/maart 1999

maart 1998
Ook in Leiden probeert een Grijze Wolf verkozen te worden in de gemeenteraad. In maart 1998 staat Hasan Güney kandidaat voor het CDA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt met 357 voorkeursstemmen verkozen, maar ziet af van een zetel wegens "gezondheidsredenen". De Turkse arbeidersorganisatie HTIB en verschillende Leidse politici beschuldigen Güney van "kiezersbedrog". Güney vindt de kritiek maar "pesterij". In dezelfde maand sturen Grijze Wolven een anonieme brief naar de gemeente waarin zij eisen dat een kindertekening van een vuilniswagen wordt verwijderd. De tekening maakt deel uit van een actie tegen racisme, georganiseerd door het Meldpunt Discriminatie. De briefschrijvers zien in de tekening de vlag van de Koerdische verzetsbeweging PKK. In de brief wordt de Koerdische beweging "terroristisch" genoemd. Bezoekers van de Turkse moskee zouden zich hebben geërgerd aan de kindertekening. Het Meldpunt ging de vrachtwagen bekijken en concludeerde dat er geen sprake was van PKK-vlaggen. Güney verklaart later de brief wel te kennen, maar hem niet geschreven te hebben. Hij toont begrip voor de boze reacties.
De Fabel van de Illegaal, Leidse krant tegen racisme, nr 3 februari/maart 1999

Rotterdam
24 maart 1999
De rechtbank in Almelo heeft twee mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van zes en zeven jaar voor hun aandeel in de smokkel van heroïne van Turkije naar Nederland. In november 1998 zijn in deze zaak veertien verdachten aangehouden. De meesten komen uit Rotterdam, waar voor de deur van cafe Baskent 56 kilo heroïne in beslag wordt genomen. Het café staat bekend als bolwerk van de extreem-nationalistische Grijze Wolven.
Algemeen Dagblad, 24 maart 1999

8 december 1998
Twee studentes van Koerdische afkomst proberen handtekeningen tegen Turks geweld tegen Koerden op te halen op de Erasmus Universiteit. In de hal hebben ze een eenvoudige stand ingericht. Als snel worden ze lastiggevallen door Turkse jongens. "Steeds kwamen groepjes van ongeveer vier om ons heen staan en vroegen ons of we wel toestemming hadden en wat we hier deden. Ze vroegen ook naar onze namen. Ze zeiden dat Koerdistan niet bestond. We werden op een gegeven moment zelfs uitgescholden. Ook werd het teken van de Grijze Wolven naar ons gemaakt", aldus een van de studentes. Op een gegeven moment dreigt de situatie uit de hand te lopen. Een medewerker van de Erasmus Universiteit beaamt dat de spanningen hoog opliepen: "Ik vond de situatie heel bedreigend. Er werd mij gezegd rekening te houden met vechtpartijen als de actie zou voortduren." Het College van Bestuur geeft de beveiliging dan ook opdracht om de actie, die oorspronkelijk nog twee dagen zou duren, te beëindigen. De Turkse studenten zijn van mening dat groepen Turken van buiten de universiteit de handtekeningenactie zouden kunnen aangrijpen om de orde op de campus te verstoren.
Erasmus Magazine, 14 januari 1999

31 januari 1998
Tijdens een Turks feest ter ere van het einde van de ramadan in jongerencentrum Nighttown ontstaat een vechtpartij tussen diverse bezoekers. In overleg met de organisatie besluit de politie het feest twee uur eerder dan de bedoeling was te beëindigen. Wegens betrokkenheid bij de vechtpartij worden vier jongeren gearresteerd. Honderd jongeren raken slaags wanneer zij Nighttown verlaten. De politie grijpt in met paarden en honden en er vallen rake klappen. Een groot aantal van de jongeren maakt het gebaar van de Grijze Wolven.
Trouw, 31 januari 1998

Tiel
4 december 1999
Op 4 december 1999 vindt in Tiel in een hotel van Van der Valk het derde congres plaats van de Turkse Federatie Nederland. Het congres wordt bijgewoond door circa zevenhonderd mensen. Ismet Harmankaya wordt tot nieuwe voorzitter gekozen. De overleden voorzitter van de MHP (Partij van de Nationalistische Actie), Alparslan Türkes en een gestorven leider van Turken in Griekenland, Sadik Ahmet, worden in het hotel herdacht met grote foto's. Het congres heeft een aantal prominente MHP'ers te gast: de MHP-minister van Gezondheidszorg, Osman Durmus, de MHP-parlementariërs Hasan Çalis, Cemal Enginyurt en Ahmet Erol Ersoy, de MHP-burgemeester van Afyon, Hayrettin Barut en de MHP-burgemeester van Nigde, Mümin Inan. Ersoy wordt gekozen tot voorzitter van de congresraad. Andere belangrijke gasten zijn de bestuursleden van de Europese Turkse Federatie Türkmen Onur en Mehmet Erdogan, de voorzitter van de Turkse Federatie Duitsland Cemal Çetin, de voorzitter van de Turkse Federatie Oostenrijk Osman Sahin en de voorzitter van de Turkse Federatie Frankrijk Nihat Yazar. Onder meer Sükrü Gökdemir (vice-voorzitter van de TFN), Hasan Çalis en Erol Ersoy houden toespraken. Çalis brengt daarbij de regeringscoalitie van Turkije ter sprake. Hij stelt dat de MHP gekozen heeft voor het staatsbelang en niet voor het partijbelang, omdat ze anders in de oppositie zou zitten. Ersoy gaat in op de affaire-Öcalan. Ersoy: "Toen men de idealisten heeft gedood, waar waren toen de Europese mensenrechten... als er een beslissing komt over die babymoordenaar, dan zullen we alles doen wat in onze macht ligt".
Türk Federasyon'da olaganüstü kurultay, Hürriyet, 7 december 1999, Hollanda'da kan degisimi, Türkiye, 7 december 1999

Tilburg
12 oktober 1999
De gemeenteraad van Tilburg neemt een definitief besluit om de subsidie-aanvraag van de Turkse Jongeren Vereniging niet te honoreren. Dit besluit is gebaseerd op de weigering van de Türk Gençler Dernegi om haar banden met de Turkse Federatie Nederland te verbreken. In de weken voorafgaand aan het besluit probeert de vereniging wanhopig de beschuldigingen te weerleggen: "De media en enkele personen bij de Tilburgse gemeente beweren steeds weer dat wij rechts-extremisten zijn, omdat we de Grijze Wolven aanhangen", zegt publiciteitsman Erol Aslan. "Weten zij wel wie of wat Grijze Wolven zijn? Het is in één woord schandalig dat ze ons rechts-extremisten noemen", meent het bestuur van de jongerenvereniging. De organisatie, die inmiddels zes jaar bestaat, heeft voor de tweede keer een verzoek ingediend voor subsidie. De vereniging telt een achterban van 2000 leden. In Tilburg wonen ruim 7000 Turken. Een eerder verzoek, twee jaar geleden, werd afgewezen met de reden dat de jongerenvereniging politiek bedrijft en rechts-extremistisch zou zijn. "Als zij wisten dat de wolf het symbool is van het Turkse volk en in wezen slechts een mythologische figuur is, zouden ze zich beter kunnen richten op onze doelen en inzet", aldus Aslan. "De Grijze Wolven als politieke partij bestaan niet. De wolf is het symbool van de Turkse onafhankelijke staten en niet dat van een politieke partij of groepering. Slechts een onschulidg symbool, dat vrijheid en wijsheid betekent. Vrijheid is het belangrijkste aspect in de Turkse geschiedenis. Zij proberen ons juist extreem te houden", beweert de publiciteitsman. "We willen zorgen voor cultuurbehoud en zijn een koppelorganisatie tussen onze achterban en de Nederlandse maatschappij. Een volk kan namelijk niet leven zonder taal, godsdienst en cultuur", beweert Aslan. "Zijn we daarom rechts-extremisten? Mogen we onze taal en cultuur niet behouden? Voor onze jongeren is de Turkse taal hun identiteit. Een betere integratie en een gezond milieu is ons grootste streven. Nou, wat zij zien als rechts-extremistisch is iets heel anders dan wat bij ons gebeurt. Voor de Groenlinksen is de Partij van de Arbeid toch ook rechts? De media en het gemeentelijk bestuur proberen ons in een hoekje te drijven, door de vooroordelen die ze over ons hebben. Reageer je op de beschuldigingen, dan wordt je nog zwarter gemaakt", zegt Aslan mismoedig. "We hebben maar al te vaak gezegd dat wij geen rechtsextremisten zijn en proberen de Nederlanders daarvan te overtuigen. Een ander zwart maken daarentegen gaat makkelijker."
Alert!, nummer 3, november/december 1999

14 december 1998
Naar aanleiding van de geplande bouw van een nieuwe Turkse moskee in Tilburg wordt er door de gemeente een interne nota opgesteld. Dit heeft nogal wat losgemaakt in de Tilburgse (politieke) gemeenschap. In de nota worden diverse migrantengroeperingen in de stad onder de loep genomen. De moskeeën in de stad zijn volgens de nota in handen van Milli Görüs, Grijze Wolven, Kaplan-aanhangers (voorvechters van een islamitische staat) en de grootste moskee is in handen van Diyanet, het Turkse ministerie van Religieuze Zaken. In Tilburg zou een kern van zeker honderd Grijze Wolven opereren. In de nota worden de Turkse Jongeren Vereniging en het Turks Cultureel Huis als aanhangers van extreem-rechts gedachtengoed genoemd. De gemeente baseert zich onder meer op rapporten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Regionale Centrale Inlichtingen Dienst en verschillende plaatselijke bronnen. Letterlijk staat er te lezen: "Vrijwel alle MHP-leden zijn sunnieten. In Tilburg zijn 2 lidorganisaties (dekmantelorganisaties) gevestigd. Zeker is dat het overgrote deel van de Turkse gemeenschap sympathiseert met het extreem-rechtse gedachtengoed van de MHP. De grote invloed van de in Tilburg gevestigde Diyanet-moskee-organisatie, die vanuit hun doelstellingen de nationalistische politiek van de Turkse overheid uitdraagt, versterkt dit gedachtengoed en de homogeniteit van de Turkse gemeenschap in Tilburg en omgeving."
Brabants Dagblad, 14 en 15 december 1998, vertrouwelijke nota gemeente Tilburg, 10 augustus 1998

Vlaardingen
26 maart 1997
Op 5 april wil de Turkse Federatie Nederland een Turks cultureel feest houden in Vlaardingen. Ondanks waarschuwingen van AFA besluit de gemeente Vlaardingen de bijeenkomst door te laten gaan. Na overleg met de burgemeester, de officier van justitie en de chef van de politie brengt zij een persbericht uit waarin onder andere staat te lezen: "Zowel justitie, politie als de gemeente nemen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid maatregelen om mogelijke inbreuk op wettelijke voorschriften en bepalingen tijdens en rond de bijeenkomst te voorkomen of tegen te gaan. (...) De bezwaren (van AFA, red.) richten zich op het gegeven dat het om bijeenkomsten gaat van een vereniging 'aan de rechterzijde van het politieke spectrum'. De eerdere, soortgelijke, bijeenkomsten in het land zijn tot op heden verlopen zonder dat zich problemen hebben voorgedaan." Uiteindelijk wordt de bijeenkomst toch verboden, in verband met te verwachten ongeregeldheden na de gebeurtenissen de dagen ervoor in Schiedam, Arnhem en Den Haag.
Rotterdams Dagblad, 26 maart 1997, persbericht gemeente Vlaardingen, 4 april 1997, Algemeen Dagblad, 7 april 1997

Top

arrow