logo onderzoeksgroep

arrow Overzicht publicaties

Turkse idealen op Nederlandse bodem

arrow Inhoud
4. De politieke en sociale context van de ülkücü-beweging in Nederland
5.1. Het pan-Turkisme in Turkije
8. Ülkücü worden en blijven
9. De ideologie van de ülkücü's (deel: 9.7)
Geraadpleegde literatuur

Turkse idealen op Nederlandse bodem

Print versie

Een kwalitatief onderzoek onder ülkücü's ('idealisten') in Nederland
Miriam Geerse

coverDoctoraal scriptie Vakgroep Culturele Antropologie
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Universiteit Utrecht
April 1998

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen, uitspraak en betekenis woorden, uitspraak letters
Afbeeldingen
Inleiding en onderzoeksvragen
Hoofdstuk 1 Methodologische verantwoording
Hoofdstuk 2 Theorieën over fascisme, rechts-radicalisme en etniciteit
Hoofdstuk 3 Nationalisme in de diaspora
Hoofdstuk 4 De politieke en sociale context van de ülkücü-beweging in Nederland
Hoofdstuk 5 Het pan-Turkisme in Turkije (deel: 5.1)
Hoofdstuk 6 De geschiedenis van de ülkücü's in Nederland
Hoofdstuk 7 Het Turks Cultureel Centrum
Hoofdstuk 8 Ülkücü worden en blijven
Hoofdstuk 9 De ideologie van de ülkücü's (deel: 9.7)
Eindbeschouwing
Geraadpleegde literatuur
Bijlage: Case-studie

De afbeelding op de voorplaat is afkomstig van een 'Grijze Wolven-ansichtkaart' met de tekst 'Ergenekon Yurdun Adi, Börteçine Kurdun Adi' (Ergenekon is de naam van het thuisland, Börteçine is de naam van de Wolf). Deze tekst verwijst naar een mythe. Maker en uitgever van de kaart zijn onbekend.

Top