logo onderzoeksgroep

Home
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

De Grijze Wolf en de halve maan

Turks fascisme en religieus-extremisme in Europa
Landelijk Aktie Komitee Anti-Fascisme

Motief special
NCB
augustus 1980 cover

Inhoud

Verantwoording

Inleiding

1 De republiek Turkije
Streven naar eenheid: Turkije-nationalisme
Pan-Turkisme
Barsten in de eenheid: het meerpartijenstelsel

2 Linkse en rechtse bewegingen in Turkije
De linkse beweging
Pan-Turkisten: de MHP en verwante organisaties
Islamitische groeperingen
Alevieten
Koerden
De 'contra-guerilla'

3 Wat wil de MHP?
Partijprogramma en ideologische geschriften van Türkes
Veroveringsgezind nationalisme
De totalitaire staat
Communisten en andere zondebokken
De rol van de Grote Leider
Is de MHP fascistisch?
De MHP en de Islam
De MHP en de vrouw

4 De fascistische beweging, contacten en activiteiten
Mantelorganisaties
Staatsapparaat: onderwijs en industrie
Staatsapparaat: politie en leger
Bedrijfsleven
Criminele contacten
Betekenissen van een 'idealist'
Geweld en stemmenwinst

5 Organisaties van de MHP en andere ultra-rechtse organisaties in Europa
De MHP organiseert zich
De MHP in Nederland
Een nieuwe naam
Grijze Wolven-congressen in Nederland
Rechts-Islamitische organisaties in Europa

6 Hoe werken de grijze wolven in Europa?
Patroons ('Godfathers')
Infiltratie
Bedreiging en geweldpleging
Een voorbeeld van actie tegen de Grijze Wolven

Conclusies

Bijlagen

Noten

Gebruikte literatuur

Errata
De tekst op blz. 47 beginnend met 'Van de idealistische jeugd' is de vertaling van de Turkse tekst op blz. 49.
De tekst op blz. 48 beginnend met 'Eerbied voor de vlag' is een vertaling van de Turkse tekst bovenaan blz. 48.
De brief op blz. 49 beginnend met 'Geachte Hikmet Bil' is een vertaling van het krantenartikel onderaan blz. 48.