Symbolen, begrippen en logo's van Turkse extreem-nationalistische organisaties


De Turkse extreem-nationalisten, die in Nederland overwegend verenigt zijn in de Turkse Federatie Nederland, hebben twee symbolen die verreweg het belangrijkst zijn. Dat zijn de grijze wolf en de drie halve manen. Daarnaast vervult het begrip idealisme (ülkücülük) een sleutelrol in de ideologie van deze beweging.

De Grijze Wolf
In de Turkse literatuur komen een aantal oude epische werken en legenden voor waarin een grijze wolf (Turks: bozkurt) een hoofdrol speelt. In deze werken treedt de wolf voor de Turken op als beschermer tegen vijanden en als gids in moeilijke tijden. De idealistische beweging en radicale nationalisten (Turkisten) hebben het beeld van de grijze wolf gekozen als symbool voor hun type Turks nationalisme. Zij claimen namelijk dat zij bij uitstek degenen zijn die een gidsfunctie voor de huidige Turkse natie kunnen uitoefenen. Zij zouden Turkije uit crisissen kunnen halen en kunnen leiden naar de realisatie van het nationale ideaal. Sinds de Turkisten het dier adopteerden, zagen andere nationalisten in Turkije ervan af om het dier als symbool te gebruiken. De Partij van de Nationalistische Actie (MHP) noemt haar aanhangers bij wijze van erenaam Grijze Wolven (Turks: Bozkurtlar). Een andere betiteling voor hen is idealisten (ülkücüler).

Idealisme
Het begrip idealisme verwijst naar één van de principes van de politieke theorie van de Grijze Wolven, de 'Negen Lichten-doctrine' (Turks: Dokuz Isik). De toenmalige leider van de MHP, Alparslan Türkes, stelde deze doctrine in de jaren zestig op. Het principe idealisme (ülkücülük) staat voor "het streven de Turkse natie langs de kortste weg, in de kortst mogelijke tijd te verheffen tot het hoogste niveau van beschaving en haar een onafhankelijk, vrij bestaan, met alle rechten te laten verwerven."

Drie halve manen
De halve maan is een bekend Turks embleem. Onder andere op de voormalige oorlogsvlag van het Osmaanse Rijk komen er drie voor. Op het derde partijcongres van de MHP in 1969 adopteerde de partij dit islamitisch geconnoteerde teken als partijsymbool. De MHP koos voor dit symbool, in plaats van de Grijze Wolf, om de islamieten in Turkije beter te kunnen aanspreken. Het gebruik van het symbool van de drie halve manen is in Turkije een vrijwel exclusieve aangelegenheid geworden van de MHP en diens aanhangers. Als Turken buiten Turkije van dit symbool gebruikmaken, is dat een indicatie dat zij vermoedelijk georiënteerd zijn op de MHP.

Foto 1
  wolven  
Foto 2
  brief TFN  
Foto 3
  Atsiz Mecmua  
Foto 4
  Ergenekon  
Foto 5
  Wolvengroet  
Foto 6
  logo MHP  
Foto 7
  Poster MHP  
Foto 8
  MHP speldje  
Foto 9
  Versam  
Foto 10
  Milli Haraket  
Foto 11
  Tas ADUTDF  
Foto 12
  logo TFN  
Foto 13
  logo HTIKB  
Foto 14
  logo BBP  
Foto 15
  TIHS  

Klik op de foto's voor een grotere versie. Klik onder de foto voor een directe link naar de toelichting.

Toelichting op de foto's

Foto 1: Vaantje met de grijze wolf, het verreweg belangrijkste symbool van de extreem-nationalistische idealistische beweging uit Turkije.

Foto 2: Felicitatie van de Turkse Federatie Nederland (voluit: Turkse Federatie van Democratische Idealistische Organisaties Nederland, TFN) uit 2003 voor het suikerfeest. Op het briefje treffen we de MHP-partijvlag naast het TFN-logo aan, verder valt er een forse huilende grijze wolf te bewonderen en wordt de term 'ülkü ocaklari' (Idealistische Haarden) gehanteerd; de standaardaanduiding in Turkije voor verenigingen van de idealistische beweging. Meer info over dit briefje.

Foto 3: Grijze wolf op deel van de omslag van het blad Atsiz Mecmua uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Dit blad werd uitgegeven door de racist en pan-Turkist Nihal Atsiz.

Foto 4: Grijze wolf op deel van de omslag van het pan-Turkistische blad Ergenekon. Ergenekon werd in de eerst helft van de vorige eeuw uitgegeven door de pan-Turkist Reha Oguz Türkkan. De leus 'Her Seyin Üstünde Türk Irki!' op de voorkant betekent 'Het Turkse ras boven alles!'.

Foto 5: Aanhangers van de Turkse Federatie Nederland die het grijze wolven-teken maken tijdens het zesde congres van de TFN in 2004. Links op de foto ziet men de vlag met de drie halve manen.

Foto 6: Partijlogo van de Partij van de Nationalistische Actie (MHP). Voormalige oorlogsvlag van het Osmaanse Rijk. Op het derde partijcongres van de MHP in 1969 adopteerde de partij dit teken als partijsymbool.

Foto 7: Recente poster van de MHP over Turkije en de EU met daarop het partijlogo. Vertaling van de tekst op de poster:

Sagduyunun tercihi
'het gezond verstand kiest'

teslimiyet degil
'niet voor capitulatie'

onurlu bir üyelik
'maar voor een eervol lidmaatschap'

Türkiye'nin onurlu gelecegi
'de eervolle toekomst van Turkije'

Foto 8: MHP-speldje met partijlogo.

Foto 9: Felicitatie van de Rotterdamse TFN-vereniging Versam met daarop de vlag met drie halve manen.

Foto 10: Omslag van een exemplaar van het pan-Turkistisch georiënteerde blad Milli Hareket ('Nationale Actie'). Op het omslag de drie halve manen in de vorm gelijkend op een hakenkruis; de Triskel. Het blad kwam uit in de jaren zestig en zeventig. Milli Hareket was nauw verbonden met de MHP. De in 1997 overleden MHP-leider Alparslan Türkes schreef zo nu en dan artikelen voor het blad.

Foto 11: Tas van de boekwinkel van de Europese Turkse Federatie ADÜTDF (voluit: Federatie van Turks-Democratische Idealistenverenigingen in Europa), waarbij onder meer de Nederlandse TFN is aangesloten. De ADÜTDF is gevestigd te Frankfurt am Main.

Foto 12: Logo van de Turkse Federatie Nederland. Zij is gevestigd in Amsterdam.

Foto 13: Logo van de Nederlandse Unie van Turks-Islamitische Organisaties (Hollanda Türk Islam Kuruluslari Birligi; HTIKB). Zij is gevestigd in Rotterdam. Deze organisatie is aangesloten bij de overkoepelende federatie ATIB.

Foto 14: Logo van de Grote Eenheids Partij (BBP), een afsplitsing van de MHP.

Foto 15: Logo van de Türk Islam Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi (Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit, TIHS). Deze vereniging behoort tot het politieke spectrum van de BBP. Zie ook de overeenkomsten in de logo's van de BBP en TIHS.