logo onderzoeksgroep

Home
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

antifa-vakblad Alert!

Info over de publicatie 'Pan-Turkisme in de polder'

omslag brochureIn februari 2005 heeft de derde publicatie van de Onderzoekgroep Turks extreem-rechts het licht gezien onder de veelbelovende titel 'Pan-Turkisme in de Polder, Grijze Wolven in Nederland 2000-2004'. De publicatie verscheen in nauwe samenwerking met het antifa-blad Alert! en is inmiddels uitverkocht. We bieden de brochure op deze site in pdf-vorm aan. Hieronder de inhoudsopgave en de introductie.Inhoud

2. Introductie

Nederland
3. Turkse extreem-nationalistische leider bezoekt Nederland - Ernst Haffmans
4. MHP-top verenigt in Den Bosch
5. Revisionistische rector aan islamitische universiteit - Ernst Haffmans
6. Grijze Wolven in Twente (deel 2) - Harold de Goede
7. Windowdressing door de Turkse Federatie Nederland
8. Demonstratie-oproep moord Cafer Dereli
9. Nederlandse justitie loopt uit de pas inzake Grijze Wolven - Ernst Haffmans
10. Grijze Wolf kandidaat voor Duurzaam Nederland - Ernst Haffmans
11. Bestuursleden Turkse Federatie Nederland

SOTA en Coskun Çörüz
12. Pan-Turkisme in de polder - Ernst Haffmans

BBP en TIHS
13. Persbericht bijeenkomst BBP in Amsterdam - Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts 14. Reactie Onderzoeksgroep op TIHS - Ernst Haffmans

België
15. Grijze Wolven zijn ook actief in Vlaamse partijen,
Turkse extreemrechtse beweging geïnfiltreerd in Agalev en SP.A - Guy Van Vlierden

Turkije
16. Portret van de nieuwe MHP-leider Bahçeli - Fikret Aslan en Kemal Bozay
17. Een nieuw imago voor de Ülkücüler

18. Selectieve bibliografie


2. Introductie

In 1997 verscheen het eerste boekwerkje van de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts (toen: Comité 'Stop de Grijze Wolven') over Turks extreem-nationalisme. Sindsdien is de belangstelling voor het Turks extreem-nationalisme in Nederland toegenomen. We vinden dit een positieve ontwikkeling, daar wij van mening zijn dat Turks extreem-nationalisme het integratieproces van migranten uit Turkije in Nederland belemmert en meer democratie en respect voor mensenrechten in Turkije voorkomt.

De aandacht van de Nederlandse media en politiek richtte zich met name op de participatie van Grijze Wolven in politieke partijen, de subsidierelaties tussen Turkse extreem-nationalistische organisaties en Nederlandse overheidsinstellingen, de integratie van Turkse migranten en de banden van Grijze Wolven met de Turkse maffia. Interesse voor deze thema's is belangrijk. Zij maken de weg vrij maatregelen te nemen tegen de Grijze Wolven en voor een verbetering van de participatie van migranten afkomstig uit Turkije in de Nederlandse samenleving.

In het tweede boekje De Hollandse leeuw en de Grijze Wolf uit 2000 legden we de nadruk op nieuwe ontwikkelingen rond Grijze Wolven in Nederland. We behandelden daarin met name de discussies in de politiek en overheidsinstellingen, en de subsidierelaties. Een ander aandachtspunt was de houding van de Grijze Wolven zelf. Door de opgelaaide Turks-nationalistische sentimenten rond de affaire-Öcalan namen de activiteiten van Grijze Wolven in Nederland en Europa eind jaren negentig in kracht toe.

Met deze derde publicatie, ditmaal in brochurevorm, vestigen we nogmaals de aandacht op het fenomeen van het Turkse extreem-nationalisme. Aandacht voor dit thema is nog steeds, vanwege de hierboven al eerder genoemde redenen, nodig, maar is de laatste jaren langzaam deels weggeëbd door onder meer de toegenomen aandacht voor het moslim-fundamentalisme. In deze brochure treft de lezer een bundeling aan van teksten die of eerder in het blad Alert! zijn verschenen, dan wel op de site van de Onderzoeksgroep zijn gepubliceerd. Uit deze teksten blijkt dat extreem-nationalisme in Nederland geen zaak is die alleen bij de klassieke Grijze Wolvenorganisaties aan kan worden aangetroffen (zie de artikelen over SOTA en Çörüz, en de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam). Daarnaast valt op dat veel activiteiten waarbij Grijze Wolven in Nederland zijn betrokken nog immer voort gaan, ondanks de aandacht van de pers, de politiek en het ambtelijk apparaat. Te denken valt dan aan politieke infiltratie, het ontvangen van overheidssubsidies, het organiseren van grootschalige politieke bijeenkomsten, het onderhouden van banden met de Turkse maffia en het plegen van geweld. Wat dit laatste betreft was de moord op Cafer Dereli in 2000 in Rotterdam een afschuwwekkend dieptepunt. Kortom, actie jegens Grijze Wolven is nog steeds geboden.

Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts

Maart 2005

pijl