alert = afa

Home
Inhoud 2-2008
Zoeken

Lonsdale News

Alert!
Postbus 2884
3500 GW Utrecht
alertafa@xs4all.nl
PGP-key

printversie

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) doorgelicht

Correspondenten uit België

Vorig jaar werd in Vlaanderen een nieuwe extreemrechtse organisatie opgericht, het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA). Het N-SA is een koepelorganisatie van verschillende extreemrechtse splinters, waaronder de Vlaamse Jongeren Westland (VJW), Euro-Rus, Jongeren Aktief (JA) en Groen Rechts. Tot de "vrienden van het N-SA" behoren onder meer Nation, Jeune Nation, het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) en het Nationalistisch Jong Studenten Verbond (NJSV). Opperbevelhebber van het N-SA is de voormalige VMO-er Edouard "Eddy" Hermy (zie kader), een man die ook al binnen de VJW stevig aan de touwtjes trok. Het symbool van het N-SA is een zwart-groene vlag met de drietand. In dit artikel gaan we achtereenvolgens in op de solidaristische ideologie, de politieke loopbaan van Hermy en de oprichting en activiteiten van het N-SA.

Nieuw-solidarisme?
Erg "nieuw" is de ideologie van het N-SA niet. Het N-SA baseert zich net zoals de VJW op het nationaal-solidarisme, de ideologie van het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso) van Joris van Severen. Solidarisme werd trouwens ook al als sociaal-economische ideologie overgenomen door het Vlaams Blok. Het solidarisme leunt sterk tegen het nationaal-socialisme aan en legt eveneens de nadruk op nationalisme, gecombineerd met een "sociaal" programma. De "solidariteit" moet er echter één zijn tussen de sterken en de zwakkeren binnen de samenleving, tussen werkgevers en arbeiders. Solidarisme zet zich immers af tegen de klassenstrijd, tegen het socialisme en het communisme, de vakbonden, kortom tegen de strijd voor economische en sociale gelijkheid. Het N-SA pleit daarentegen voor een "elite" die het voortouw neemt. Solidarisme zet zich echter ook af tegen het kapitalisme, "tegen het grootkapitaal" en tegen een al te grote economische uitbuiting. Vandaag de dag vertaalt zich die visie vooral in een verzet tegen de mondialisering en tegen het "Amerikaanse imperialisme". Alternatief is een soort "derde weg" tussen kapitalisme en socialisme, een soort corporatistische samenleving, een soort spontane, organische samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen, tussen werkgevers en werknemers. Het solidaristische alternatief blijft echter vrij vaag. N-SA-publicaties blinken dan ook vooral uit in "anti-dit-anti-dat"-retoriek. Ook liberale en individualistische visies worden gehekeld. Binnen het solidarisme is het individu immers ondergeschikt aan het volk. Dat volk moet ten slotte een soort levend lichaam zijn, waaruit de vreemde ziektekiemen (lees de migranten) geweerd moeten worden. Ook de nieuw-solidaristen zien migranten als de grootste bedreiging op sociaal-economisch vlak.

Verder winkelt het N-SA bij gelijkaardige nationaal-revolutionaire en identitaire bewegingen, zoals ook mag blijken uit het gebruik van de nationaal-revolutionaire slagzin "Europa Jeugd Revolutie". Het N-SA past zichzelf in in de internationale extreemrechtse strijd voor een "Europa der volkeren", "homogene" volkeren wel te verstaan. Zoals de naam al zegt, pleiten de nationaal-revolutionairen voor een nationalistische revolutie. Ze zijn doorgaans niet te spreken over de partijpolitiek en trouwens ook niet over de parlementaire democratie. Kop van jut is ook het Vlaams Belang, dat door de N-SA-ers afgedaan wordt als niet radicaal genoeg. Verschillende NS-A-ers zijn oudgedienden van de extreemrechtse partij. Ook het geflirt van het VB met de Joodse verenigingen in Antwerpen wordt niet in dank afgenomen. In die zin is het N-SA een zoveelste poging om de extreemrechtse, buitenparlementaire groepen samen te brengen met het oog op een nationalistische volksrevolutie.

Om jongeren te werven wil Hermy zoveel mogelijk thema's en symbolen van links stelen, waarvan hij vermoedt dat deze de jeugd aanspreken. Hij schrikt er niet voor terug om symbolen van zijn aartsvijanden, zoals anarchisten en antifascisten, over te nemen en te misbruiken. Zoals onder andere het AFA-logo (Antifascistische Aktie), dat vernaggeld werd tot Nationaal-Solidaristische Aktie. Een compleet gebrek aan eigen ideeën en creativiteit? Of een oude beproefde strategie van de nationaal-revolutionairen, binnen nieuw-rechts ook wel bekend als "entrisme" of meta-politiek? (1)

De nieuw-solidaristen putten dus zwaar uit de leer van het Verdinaso en van de nationaal-revolutionaire en identitaire bewegingen. Wat vooral "nieuw" is, is een verschuiving van de accenten. Zo is het rabiate anticommunisme van weleer, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, logischerwijs geen hoofdpunt meer. De aandacht van vandaag is eerder gericht op de mondialisering, zeker nadat dit thema door links via de anders-globaliseringbeweging succesvol in het publieke debat werd gebracht. Hoofdvijand nummer één blijven echter de migranten, die moeten volgens Hermy liefst zo snel mogelijk allemaal terug naar eigen land. Hermy is in de eerste plaats nog altijd een racist in hart en nieren. Dat platte racisme is, naast gewelddaden, zowat de rode draad in alle organisaties waarbinnen Hermy ooit actief was, zoals de Vlaamse Militanten Orde (VMO), Odal, Nationaal Front, Burgerinitiatief en het Vlaams Blok.

De oprichting van het N-SA als koepelorganisatie
Op zaterdagavond 13 oktober 2007 houdt het N-SA haar eerste meeting, met als thema "Weg met de Belgische dictatuur". De meeting vindt plaats in de Kapellestraat 18 in Hamme. Dat is het adres van het plaatselijke Vlaams Belang-secretariaat en van de aan het VB gelieerde jongerenorganisatie Jongeren Aktief (JA). Jongeren Aktief is een niet meer zo actieve jongerenorganisatie die geleid wordt door voorzitter Jan De Beule, gemeenteraadslid voor het VB in Hamme. Jongeren Aktief werd opgericht in 1981 door voormalig VMO-er en VB-parlementslid Xavier Buisseret, de activiteiten beperkten zich hoofdzakelijk tot de regio Antwerpen. Van de oorspronkelijke organisatie is nu niet veel meer over behalve de zieltogende tak in het Waasland. Het lokaal van JA en VB in Hamme wordt overigens wel vaker ter beschikking gesteld aan rechts-extremisten en neonazi's. In 2004 organiseerden de Vlaamse Jongeren Mechelen een bijeenkomst in het JA-lokaal met de Italiaanse fascist Gabriele Adinolfi, die verdacht wordt van een bomaanslag op het station van Bologna in 1980 waarbij meer dan 80 doden vielen. Ook Euro-Rus (van ex-VB-er Kris Roman) mocht op 13 april 2007 van het lokaal gebruik maken om er een congres te houden, waarop o.a. de Rus Yevgueny Belan (DPNI) en Robert Steuckers te gast waren. Omgekeerd zorgen Eddy Hermy en Hervé Van Laethem (ex-L'Assaut, Nation) maar wat graag voor toespraken op Euro-Rus-activiteiten. Gezien de lage opkomst op de meeste van hun activiteiten, kunnen de extreemrechtse organisatoren elkaars steun meer dan gebruiken en is een poging tot samenwerking tussen de in ongenade gevallen oude garde dan ook niet zo verwonderlijk.

Op 19 november 2007 kondigen de Vlaamse Jongeren Westland op hun website aan dat de organisatie volledig op zal gaan in de koepelorganisatie N-SA. De VJW-website (www.vjwestland.be) verdwijnt van het net en wordt vervangen door een website van het N-SA (http://nsalternatief.wordpress.com). Veel werk was dat niet, want de nieuwe N-SA-website lijkt als twee druppels water op de oude VJW-website, die ook al de titel "Nieuw-Solidaristisch Alternatief" droeg. Vorig jaar (lente 2007) droeg de VJW-website overigens nog de kop "Nationaal-Solidaristisch Alternatief". Een kleine naamswijziging dus vanwege Hermy en consoorten, vermoedelijk om een einde te maken aan de verwarring binnen het eigen korps met het nationaal-socialistische ideeëngoed. Volgens Stadsomroep Brugge had VJW-leider Pieter Van Damme het tijdens zijn toespraak op de VJW-betoging van 21 oktober vorig jaar het minstens drie keer over "nationaal-socialisme" i.p.v. over "nationaal-solidarisme". Een kleine verspreking?

In eerste instantie maken enkel de VJW en de pas opgerichte zusterorganisatie Vlaamse Jongeren Noordland (VJN) deel uit van de koepel N-SA. Kort daarna zullen ook Euro-Rus, Jongeren Aktief en Groen Rechts toetreden. Ook Groen Rechts lijkt momenteel gereanimeerd te worden. De ecofascistische organisatie van Wolf Kussé werkt momenteel nog aan een nieuwe website (www.groenrechts.be). Van de Vlaamse Jongeren Noordland is ondertussen al weer geen spoor meer te bekennen op de N-SA-website en ook hun eigen website is verdwenen.

Activiteiten
Het N-SA lijkt vooralsnog in de eerste plaats erg actief te zijn op het internet. Op hun eigen website, die de vorm heeft van een weblog, worden regelmatig artikelen gepost. Daarnaast worden ook andere internetfora zoals politics.be en de extreemrechtse nieuwsdiensten Novopress en Altermedia volgeschreven door Hermy en co. Ook op de extreemrechtse internetradio, Radio Rapaille (een spin-off van Radio Bandiera Nera, op initiatief van Tim Mudde), is Hermy te horen. De Vlaamse bijdragen aan deze Heel-Nederlandse internetradio worden verzorgd door Thierry Vanroy, die naar eigen zeggen ook actief is binnen het N-SA. Vanroy is de voorzitter van de NSV-afdeling in Hasselt, nationale NSV-Censor en de verantwoordelijke van de NSV-blog www.nationalisme.info. Vanroy kwam bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op voor het Vlaams Belang in Heusden-Zolder. Volgens Blokbuster is Vanroy verder geen onbekende in de kringen van Blood & Honour en ook zijn bewondering voor het fascisme uitte hij onder het pseudoniem Human 177 maar wat graag op verschillende internetfora. "Eens de democratie in chaos ineenstuikt, hoop ik dat er een ijzeren fascistische hand is om over te nemen" en "Ik ben op zoek naar ernstige fascistische groepen", zijn twee van zijn meest memorabele citaten.

Wat de straatactiviteiten betreft lijkt het erop dat het N-SA de activiteiten van de VJW heeft overgenomen, waaronder de jaarlijkse fakkeltocht voor amnestie (voor collaborateurs uit WOII) in Roeselare. Op 12 april organiseerde het N-SA een spreekbeurt over Zuid-Afrika, die naar oude VJW-traditie plaatsvond in De Gezelle in Roeselare. Spreker was Joost Pyck, een "Vlaams-nationalist in hart en nieren", die al vele jaren in Zuid-Afrika woont. Pyck is een oude bekende van Hermy, die ook betrokken was bij de VMO-raid op de Rode Mol (zie hoger). Verder ging een ploegje van het N-SA naar aanleiding van 1 mei in verschillende steden affiches plakken tegen migranten ("Bazen & vakbonden willen nieuwe migranten! Wij zeggen neen!!! Eigen volk eerst!"). Het internetverslag van de plakactie sluit af met "Illegaal of legaal, allemaal terug naar landen van herkomst!".

Verder laat het N-SA zich ook wel eens zien op activiteiten van bevriende extreemrechtse organisaties. Zo liep er bijvoorbeeld een kleine delegatie van het N-SA mee in de NSV-betoging in Gent van 6 maart jongsleden. En ook op de Dag van de Rechts-Europese Jeugd die de Vlaams Belang Jongeren op 4 mei organiseerden, was het N-SA aanwezig. Het N-SA was eigenlijk niet uitgenodigd, maar via Jongeren Aktief, die vanzelfsprekend wel van de partij waren op het VBJ-onderonsje, kon het N-SA er wel haar prullaria slijten. Op hun blog meldt het N-SA trots dat ze op de VBJ-dag contacten hebben kunnen leggen met "een Amerikaan van de National Alliance" en met verschillende andere verenigingen zoals het Spaanse Democracia Nacional, de Franse Jeunesse Identitaire en het Bretoense Adsav.

Ten slotte wordt er een N-SA-congres aangekondigd voor 11 oktober 2008, met als voorlopige titel: "Voor ons Volk! Tegen het kapitaal!". De locatie is nog niet bekend, maar u leest het vast in één van de volgende Belgische kronieken …

Den Eddy
De grote roerganger van het N-SA is dus Edouard "Eddy" Hermy uit Oostende. Hij treedt op als Algemeen Coördinator van de koepel. Als oudgediende van de VMO heeft Hermy al heel wat extreemrechtse watertjes doorzwommen. De gewezen paracommando liep en passant verschillende veroordelingen op voor gewelddaden en racisme. Zijn politieke carrière begon hij echter bij de communistische groepering AMADA (Alle Macht Aan De Arbeiders), een voorloper van de Belgische communistische partij PVDA.
In een toespraak op het IVde Identitair Feest (Terre et Peuple, 1 december 2007) legt Hermy uit hoe hij na zijn legerdienst actief wordt binnen AMADA.(2) "De inzet was volcontinu. Er waren geen vrije dagen. Aan fabrieken pamfletten uitdelen, pamfletten schrijven, de werken van Mao, Lenin en Stalin bestuderen, op huisbezoek gaan bij sympathiserende arbeiders (…), vergaderen, …" Hermy wordt een actief militant binnen de fabriek waar hij werkt en hij schopt het zelfs tot afgevaardigde van het ABVV. "Ik infiltreer in de socialistische vakbond in opdracht van de partij," legt hij uit. Hermy organiseert verschillende fabrieksstakingen, tot hij in aanvaring komt met de socialistische vakbond en de laan uitvliegt, "exit werk en exit vakbond". En kort daarna ook "exit AMADA". Hermy wordt beschuldigd van "crypto-fascisme" en uit de partij gezet. Daarna verdwijnt Hermy naar eigen zeggen "drie jaar van het toneel".

VMO-gewelddaden
Tot hij VMO-leider Bert Erikson leert kennen. "Eriksson is vlug bereid om mij op te nemen. Hij zegt dat de VMO ook voor sociale emancipatie van de Vlaamse arbeider staat. Een ex-communist kan een bijdrage leveren om dat idee meer te benadrukken", aldus Hermy. Hermy zal tot aan de ontbinding actief blijven in de VMO, die begin de jaren '80, na een veroordeling als privé-militie, verboden wordt. Tijdens die periode neemt Hermy deel aan verschillende gewelddadige acties van de VMO. "Een van die acties kost mij drie maanden gevangenisstraf" zegt Hermy. "Met de veroordeling van de VMO inbegrepen, heb ik samen 3 jaar gevangenisstraf cadeau gekregen van de Belgische staat waarvan dus drie maanden onvoorwaardelijk." Eén van de VMO-acties waarvoor Hermy veroordeeld wordt is de gewelddadige aanval op de progressieve boekhandel de Rode Mol in Mechelen. Op 2 februari 1980 stormt een gemaskerd en met knuppels gewapend commando de winkel binnen en slaat er alles kort en klein. Twee aanwezigen, de uitbater en een winkelbediende, worden door Hermy en companen het ziekenhuis ingeslagen. Rudolf Dosfel (KVHV Gent) was het brein achter de strak georganiseerde raid die uitgevoerd werd onder de vlag van het toenmalige Anti-Kommunistisch Front. Hermy leidde het VMO-commando, waarin ook een aantal andere Oostendenaars zaten, zoals ex-para Joost Pyck, Hell's Angel Florent Mulder en Johnny Massenhoven. Het commando kreeg verder nog versterking van enkele leden van Scoutsverbond Delta (een soort trainingsgroep voor VMO en Voorpost); waaronder Luk Dieudonné.(3) Een andere VMO-actie waarover Hermy graag opschept in de pers, is de mislukte moordaanslag op José Happart, de burgemeester van Voeren. "Het was wel degelijk de bedoeling om hem te vermoorden", vertelde Hermy later aan De Morgen.(4) Alleen kon dat ten tijde van de VMO-processen niet bewezen worden en Hermy ging hiervoor dus vrijuit. Zijn veroordeling in de VMO-processen begin de jaren '80 betekent voor Hermy wel het einde van zijn lidmaatschap van het Vlaams Blok. Hermy wordt uit het Blok gezet.
Hermy blijft echter met veel plezier terugdenken aan zijn VMO-verleden. Niet zo verwonderlijk dus dat één van de eerste prentjes op de N-SA-website ex-VMO-ers oproept om zich aan te sluiten bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief. Ook binnen de opvolger van de VMO, het al even gewelddadige Odal Aktiekomitee, zal Hermy actief blijven.

Een eigen partijtje: het Nationaal Front
Op zaterdag 6 augustus 1988 komt het Nationaal Front (NF) bijeen in een café aan de Voskenslaan in Gent. Drijvende krachten van het Nationaal Front zijn ex-VMO-leider Werner Van Steen (5), die voorzitter is, en Eddy Hermy, die de functie van politiek secretaris uitoefent. Het NF zou in eerste instantie bestaan uit ex-militanten van de VMO en van Front de la Jeunesse, die vroeger overigens ook een afdeling hadden in Oostende. Het NF is dan naar eigen zeggen al vijf jaar bezig als groepering, maar op deze dag doopt het NF zichzelf om tot een politieke partij. Het NF wil immers deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988. Een eerdere poging om in 1984 al het Nationaal Front als politieke partij op te richten mislukte. Volgens Hermy omdat het plan toen getorpedeerd werd door een piepjonge Philip Dewinter.(6)
Gewelddaden worden ondertussen ook in deze partij van ex-VMO-ers niet geschuwd. Zo vallen leden van het Nationaal Front op 2 december 1984 "the Grafiti" aan in Oostende. Twee van de belagers worden hiervoor veroordeeld tot 6 maand gevangenis.(7)
Na een schietpartij op de "Koele Kikker" in 1988 voert de politie een reeks huiszoekingen uit, onder meer bij Eddy Hermy, waar eveneens een of meerdere wapens gevonden worden. Hermy beschikt als lid van een Oostendse schietclub echter over een vergunning, wat vreemd is gezien zijn veroordelingen.(8)

En dan zijn er de gemeenteraadsverkiezingen van 1998. Het Nationaal Front zet zich af tegen de Volks Unie en tegen het Vlaams Blok. In Antwerpen zal het NF samenwerken met de Nieuwe Partij. Op het NF-programma staan onder meer: opdeling van België in een bondsstaat, stakingsverbod voor ambtenaren, doodstraf voor zware criminelen zoals drugdealers, referendums, afschaffing van provincieraden en senaat en natuurlijk het terugsturen van gastarbeiders. Verder is het NF ook tegen nieuwe kerncentrales en tegen abortus. (9) Veel succes heeft het NF echter niet met haar programma. Het beste resultaat boekt het NF in de Panne waar de partij met 72 stemmen 1,1% haalt. In de luttele gemeentes waar de partij er verder nog in slaagde een lijst in te dienen (Oostende, Koksijde en Leuven) behaalt deze maximaal 0,3%. Het Nationaal Front verdwijnt na de verkiezingen dan ook met stille trom van het politieke toneel. In 1996 zal Kris Roman (Euro-Rus) de poging om een partij op te richten met de naam Nationaal Front (als Vlaamse tak van de Franse partij Front National) trouwens nog eens met even weinig succes overdoen. Ook hier voeren onvrede met de te gematigde koers van het VB en onverhuld racisme de boventoon. Zo vindt Roman in een kranteninterview uit die tijd bijvoorbeeld dat men om de "echte Belgen" te onderscheiden van de migranten, "gewoon het oude bloedrecht moet herinvoeren". (10)

Nogmaals racisme: het Burgerinitiatief
In 1998 keert Hermy terug naar het Vlaams Blok. Hij wordt door de Oostendse VB-gemeenteraadsleden voorgedragen als lid van de bestuursraad van de stedelijke vzw voor toerismebeleid. Maar de terugkeer zal geen lange duur beschoren zijn. Nauwelijks een jaar later, in juni 1999, wordt hij opnieuw uit de partij gezet na de ophef die was ontstaan rond een racistisch pamflet dat Hermy in Oostende verspreidde onder de naam van vzw Burgerinitiatief. Het Burgerinitiatief, dat geleid werd door Hermy en zijn collega uit het lokale VB-bestuur André Janssens, verspreidde in de periode eind 1998/voorjaar 1999 een reeks pamfletten tegen een nieuw asielcentrum in Oostende. Daarin wordt de kuststad omschreven als "een broeinest van vreemdelingen die zich herschoold hebben tot drugsdealers en afpersers, dieven en hoeren". Naar aanleiding van dit pamflet veroordeelde de rechtbank in Brugge Hermy en Janssens in april 2002 tot een boete van € 495,79 wegens overtredingen op de antiracismewet. Voor een reeks andere klachten wegens racisme werd Hermy echter vrijgesproken. Zo plaatste Hermy in 2000 enkele advertenties in het weekblad Tips die gericht waren tegen asielzoekers. Ondanks de duidelijke banden met het toenmalige Vlaams Blok, slaagde Philip Dewinter, die eveneens werd aangeklaagd, erin de partij buiten schot te houden. Toch werd Hermy het initiatief voor het pamflet gesteund door het Vlaams Blok en zou de partij ook de drukkosten hebben betaald. Hermy omschreef het Burgerinitiatief in een interview met De Morgen onomwonden als "een mantelorganisatie van het Vlaams Blok, punt uit." (11) Philip Dewinter wilde echter vermijden dat Hermy het VB in diskrediet zou brengen en de man werd kort na de feiten aan de deur gezet. Tevergeefs probeerde Hermy dan maar om bij de verkiezingen van 2000 met zijn eigen partij Burger een zetel te behalen in de lokale gemeenteraad. Hermy behaalt in die periode de nationale pers wanneer hij de verkiezingsaffiches van CVP-kandidate Mania Braranzandeh, een rechtenstudente van Iraanse origine, overplakt met zijn eigen affiches.
Opvallend is nog wat er gebeurde toen Hermy als onafhankelijk spreker uitgenodigd werd op een politiek debat van de NSV-Gent op 20 oktober 2006. Het Vlaams Belang liet prompt weten dat het het debat zou boycotten als Hermy eraan zou deelnemen. En aangezien de NSV VB-politicus Francis van den Eynde er liever bij wou, werd Hermy tot zijn groot ongenoegen verbannen naar het publiek. Dat steekt natuurlijk bij iemand die tot tweemaal toe uit de partij werd gezet en die graag claimt eigenhandig mee gewerkt te hebben aan de oprichting van het Vlaams Blok.

Vlaamse Jongeren Westland
Ook binnen de Vlaamse Jongeren Westland is Hermy erg actief geweest. Niet alleen schrijft hij hun weblog vol, hij is ook een veelgevraagde spreker op VJW-activiteiten. En zoals bleek op de laatste betoging van de VJW in Brugge van 21 oktober 2007, houdt hij ook graag de touwtjes in handen. Hermy vond het bijvoorbeeld nodig om het interview dat VJW-leider Pieter Van Damme gaf aan de Stadsomroep Brugge bruut te onderbreken. Eerder die dag had Hermy ook al een aantal extreemrechtse betogers verhinderd om de journalisten te woord te staan met de woorden "ge moe gie gin interviews geven, da go me miender wel doen". Tot zover de vrijheid van spreken binnen de VJW-gelederen. (12)

De oprichting van het N-SA - Een nieuwe marsrichting
Waar Hermy met zijn nieuwe solidaristen heen wil, legt hij uit op 19 mei 2007 tijdens een "kameraadschapsavond" van de Vlaamse Jongeren Westland in het Brugse café De Tempelier. Hermy houdt er een vlammende toespraak over zijn "nieuwe marsrichting", de "nationale revolutie". (13) De titel van de toespraak is een verwijzing naar de "nieuwe marsrichting" na 1934 van het Verdinaso. Voor een publiek van verschillende extreemrechtse organisaties, waaronder natuurlijk VJW, en ook enkele Vlaams Belang-gemeenteraadsleden, pleit Hermy voor meer samenwerking tussen de verschillende groepen en voor een nationalistische revolutie. Want "het Vlaams-nationalisme is teveel in handen van liberalen, Amerikanofielen en Israëlfanatiekelingen", lezen we in een verslag op de extreemrechtse website Altermedia Vlaanderen. Naast een scheldtirade tegen liberalisme, kapitalisme, globalisering, de media, Israël, Amerika, tegen al wat links is en tegen de parlementaire democratie, is de toespraak van Hermy echter vooral gekant tegen de "vreemde arbeidskrachten", het oude racistische stokpaardje van de man. Volgens Hermy zullen we immers "binnenkort onze eigen vrouwen moeten opsluiten om hen zo te beschermen tegen groepsverkrachtingen". En ga zo maar door. Voor Hermy is de zaak duidelijk, alle vreemdelingen moeten terug naar hun land van herkomst en daarom is het beter dat ze zich niet integreren. Geen groot nieuws, want "Gastarbeiders buiten", was zowat bij alle groeperingen waarbinnen Hermy actief was, het motto. Wat ten slotte nog opvalt in de toespraak, is dat Hermy ervoor pleit om links haar basis te ontnemen. En dit door "links die thema's te ontnemen waarmee ze nu nog jongeren aantrekken". Hermy schuimbekt verder ook nog tegen de politiek en het cordon sanitaire. Iets veranderen via een politieke partij, lukt toch niet, aldus Hermy. En hij kan het weten want hij heeft het al genoeg geprobeerd via tal van obscure politieke partijtjes … Daarom wil hij de straat op, om actie te voeren.

Noten:
(1) Voor meer info over de nationaal-revolutionairen, zie ook: BIEHL Janet, STAUDENMAIER Peter. Ecofascism. Lessons from the German Experience. AK Press, Edinburgh, 1995, 73p. Entrisme en meta-politiek gaan uit van het idee dat men eerst zijn ideeën in alle lagen van de samenleving ingang moet doen vinden en zo geaccepteerd te raken, vooraleer de machtsovername gaat plaatsvinden.
(2) De toespraak van Eddy Hermy is ondermeer te vinden op Novopress, http://flandre.novopress.info.
(3) DE BOCK Walter, CAPPELLE Jan, DUMONT Serge, … e.a.: Extreem-rechts en de staat. EPO, Berchem, 1981, pp.110-112.
(4) DE CONINCK Douglas: Toen bij de VMO, nu bij het Blok. In: De Morgen, 5 juni 1999, p.14.
(5) Werner Van Steen baatte toen café De Sterre uit in de Voskenslaan, Gent. DE BOCK Walter, CAPPELLE Jan, DUMONT Serge, … e.a.: Extreem-rechts en de staat. EPO, Berchem, 1981, p.116.
(6) DE CONINCK Douglas: Toen bij de VMO, nu bij het Blok. In: De Morgen, 5 juni 1999, p.14.
(7) GIJSELS Hugo, HOBIN Veerle, BOUKHRISS Hoessein, … e.a.: De barbaren. Migranten en racisme in de Belgische politiek. EPO/Halt/Celsius, Berchem, 1988, p.28.
(8) GIJSELS, Hugo. Open je ogen voor het Vlaams Blok ze sluit. Kritak, Leuven, 1994, 222p.
(9) CVDP: Werner Van Steen (ex-VMO) richt Nationale Frontpartij op. In: De Morgen, maandag 8 augustus 1988.
(10) WP: Nationaal Front nu ook in Vlaanderen aktief. In: De morgen, 31 januari 1996.
(11) TIMMERMAN Georges. Stadsbestuur Oostende in het offensief tegen Blok. In: De Morgen, 10 mei 2003.
(12)NEIRYNCK Frank. Gemuilkorfd voor vrijheid. Stadsomroep.com, 21 oktober 2007.
(13) HERMY Eddy. Nieuwe Marsrichting voor de Nationale Revolutie. Onder meer te vinden op de website van Altermedia.

(uit: Alert!, nummer 2, juli 2008. Alert! is een uitgave van de Anti-Fascistische Actie Nederland - AFA)

terug naar inhoud