korte berichten

Dader schietpartij Muiderberg
In de ochtend van 20 april werd de voortvluchtige Rick van Vught in Israël gearresteerd. Van Vught hoort bij een Muiderbergse Gabber-hanggroep. De politie verdenkt hem van het neerschieten van drie Marokkaanse jongeren op 3 april. Hij werd op 29 april door Israël aan Nederland uitgeleverd op verdenking van poging tot moord of poging tot doodslag. Rond diezelfde tijd werden in Nederland 2 mannen van 44 en 47 jaar aangehouden, één van de mannen is de vader van Van Vught en zou het wapen hebben geregeld. Op het moment van schrijven (eind mei) is er nog geen proces geweest.

In de weken na de schietpartij is er veelvuldig gespeculeerd wat de precieze achtergronden van het incident waren. Er zou al eerder ruzie zijn geweest tussen de twee groepen. De Gabbergroep zou zich racistisch en gewelddadig gedragen hebben. Volgens de vader van Van Vught zouden de Marokkaanse jongeren eerst een pistool hebben getrokken. Daarnaast is er veel speculatie over de motieven van Rick van Vught: zijn die racistisch of niet. Buurtbewoners verschilden van mening over deze vraag. Sommigen spraken van een racistische hanggroep, anderen ontkenden dit juist weer. Politie en overheid onthouden zich intussen van commentaar. Volgens familie van de Marokkaanse slachtoffers gaat het echter wel degelijk om Gabbers met extreemrechtse ideeën, terwijl de vader van Rick van Vught juist ontkent dat racisme een rol kan spelen omdat hij van Joodse afkomst is. Al deze speculaties ten spijt laat Rick van Vught in ieder geval op Internet duidelijk blijken wat zijn ideeën zijn. Op een profiel (1) dat hij aanmaakte illustreert hij zijn ideeën met plaatjes van een Keltisch Kruis, de tekst "White Pride World Wide", een machinegeweer en de tekst "Terror Worldwide" (2). 

Verder staat er een plaatje van de film "American History X", een film over een Amerikaanse neonazi, die bij extreemrechtse Gabbers populair is door een gruwelijke moord op een zwarte man, die er in voor komt. Het tweede profiel (3) dat Van Vught maakte is klaarblijkelijk opgeschoond door de beheerders, getuige de tekst "edit inzake beleid". Wel is de keuze van de profielnaam "American History X" een duidelijke signaal. Als laatste plaatste een vriend van Rick van Vught enige tijd geleden een foto op zijn profiel waarop Van Vught de Hitlergroet brengt. De foto is na de schietpartij van het Internet gehaald. Naar de precieze toedracht en motieven van de schietpartij zal ongetwijfeld nog het nodige onderzoek moeten plaatsvinden, maar over de politieke ideeën van Rick van Vught zal weinig discussie mogelijk zijn.

Noten:
(1) party.snt.utwente.nl/flock/SECTION/user/ACTION/single/USERID/76800/_SHOW/text.html#text.
(2) De site Partyflock.nl (waar de profielen van Van Vught op te vinden waren) heeft een actief ban-beleid inzake leden met extreemrechtse uitlatingen en heeft geen enkele binding met welke extreemrechtse organisatie dan ook. Partyflock is uitsluitend bedoeld voor mensen met interesse in de house- en dance-cultuur.
(3) party.snt.utwente.nl/flock/SECTION/user/ACTION/single/USERID/63383/_SHOW/text.html#text.

Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, redactie Alert!

LPF Almelo uit de bocht
Nog maar enkele maanden opgericht, maar nu al volop in het nieuws. Het gaat over de LPF-afdeling Almelo. Sinds 7 januari 2004 is de Almelose afdeling officieel van start gegaan. Het bestuur wordt gevormd door de Almelose ondernemer Ronald Lubach die op de voorzittersstoel zit, als secretaris is Rob Snijder benoemd en als penningmeester fungeert Harm Gert de Olde. Tot zover is er nog niets aan de hand, totdat de doopceel van de laatste wordt gelicht. Deze Almelose schoenenverkoper is in het verleden betrokken geweest bij enkele extreemrechtse partijen. Zijn carrière is begonnen bij de extreemrechtse Boeren Partij. Op de website van de LPF Almelo geeft De Olde dat ook netjes aan. "Op mijn 20ste ben ik een tijdje politiek actief geweest voor de B.P." In 1978 stelde hij zich namens de Boeren Partij kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel. Over zijn politiek activisme na de Boeren Partij-periode zwijgt De Olde en hij liegt over zijn verdere politieke loopbaan. "Toen deze partij van het politieke toneel verdween, ben ik gestopt met elke politieke activiteit omdat ik mij niet thuis voelde bij welke partij ook." Dat klopt niet, want De Olde is in begin jaren tachtig ook politiek actief geweest bij andere extreemrechtse organisaties. In 1982 is hij lijsttrekker van Binding Rechts in Almelo. Binding Rechts is een rechtsere variant van de Boeren Partij. Als blijkt dat zijn kandidaatstelling op niets uit loopt, stapt hij over naar de Almelose kring van de Centrum Partij (CP). Hij heeft een tijdje tot het bestuur van de Almelose CP-kring behoord. Als de Almelose CP in 1986 meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen zet hij een handtekening op de ondersteuningslijst. Ver schopt de CP het echter niet, want de lijst wordt in eerste instantie ongeldig verklaard vanwege de jonge leeftijd van lijsttrekster Alexandra Leijsen. Een tijdlang blijft het stil rond De Olde, totdat in 1994 zijn naam wederom opduikt op de ondersteuningsverklaring van de Centrum Democraten, die meedoet aan de Almelose gemeenteraadsverkiezingen.

Geen hoofddoek
In februari 2004 komt de Almelose LPF-afdeling in het nieuws. Volgens de website van de Almelose LPF-kloon hoort een hoofddoek niet thuis in het Almelose straatbeeld. Na veel ophef wordt uiteindelijk de gewraakte passage veranderd. Op de website staat tegenwoordig te lezen dat allochtone medelanders in overheidsgebouwen niet hun hoofddoek horen te dragen. De LPF Almelo voegt er later aan toe: "Voor vele Almeloërs hoort het dragen van een hoofddoek niet in het straatbeeld". In mei kondigt de Almelose LPF-afdeling aan een forum te organiseren over integratie. Eén van de gastsprekers is drs. Alfred Vierling, onder andere betrokken bij de Centrum Partij, de oprichting van het Nederlands Blok en later betrokken bij de Centrum Democraten. De LPF Almelo windt er geen doekjes om en beschrijft Vierling als volgt: "Drs. Vierling was in de jaren zeventig een milieuactivist die vlak na de oprichting van de Centrum Partij bij deze partij terechtkwam en zich wist op te werken als tweede man achter Janmaat". Enkele forumleden hebben zelf de conclusie getrokken en belden af voor deelname. De bijeenkomst is later door de LPF zelf af geblazen. Wel wordt er nog melding gemaakt op de lokale omroep RTV Oost dat de LPF om politiebescherming vraagt omdat ze een prominent ex-lid van extreemrechts op bezoek krijgen. In kleine kring is de bijeenkomst door gegaan met als vervangende thema de houding van de LPF Overijssel ten aanzien van de landelijke politiek. Gesteld kan worden dat de bewuste provocatie met hoofddoekjes, in combinatie met het extreemrechtse verleden van Harm Gert de Olde en de gastspreker Alfred Vierling, voor een wrange nasmaak zorgt.

Harold de Goede, AFA-Twente

NieuwRechts niet welkom in Nijmegen
In de ochtend van zaterdag 10 april had de landelijke extreemrechtse partij NieuwRechts (NR) een folderactie in het centrum van Nijmegen gepland. Hoewel op het partijforum meerdere mensen aangaven mee te willen doen met de folderactie kwam aanvankelijk enkel  organisator Kenneth Tharmaratnam uit Nijmegen opdagen. Helaas voor hem werd zijn propaganda niet door iedereen op prijs gesteld en enkele passerende antifascisten namen zijn folders in beslag. Later op de dag deelde Kenneth samen met NR-lid Gabor Heeres naar eigen zeggen enkele honderden folders uit aan de Willemsweg in Nijmegen. Op het NR-forum staan foto's van Kenneth poserend voor een islamitische slagerij en een Turkse bakker.

Winny de Jong (l.) en Kenneth Tharmaratnam (r.)
  Kenneth Tharmaratnam  
Kenneth Tharmaratnam (1968) heeft een vreemde achtergrond voor een actief lid van NR. Tot enige jaren terug was hij medewerker van Radio Rataplan, een lokale linkse piratenzender. Door onwil van de (in zijn ogen te linkse) gemeenteraad, wetswijzigingen en interne problemen ging bij Radio Rataplan de stekker er uit. Bij Kenneth kwam dit hard aan en was het allemaal de schuld van 'de linkse kerk', die niet genoeg voor de piratenzender zou hebben gedaan. Teleurgesteld door links zoekt Kenneth zijn heil bij rechts. Niet dat rechts ook maar een hand voor Radio Rataplan heeft uitgestoken, maar gevoed door een sterke haat tegen links is dit voor hem niet meer relevant. Een ander opmerkelijk gegeven, naast zijn Rataplan achtergrond, is dat Kenneth zoon is van een Shrilankees vluchteling, iets waar niet alle partijleden van gecharmeerd zijn. Op het partijforum van NR leidde dit meerdere malen tot soms felle discussies. Begin 2003 duikt Kenneth op bij extreemrechtse LPF-afsplitsing Conservatieven.nl. Hier vervult hij de functie van regiocoördinator in Nijmegen bij de parlementsverkiezingen. Een groot succes wordt dit niet, het lukt de Conservatieven.nl bij lange niet om de benodigde 30 ondersteuningshandtekeningen te verzamelen. De partij wordt in zijn kiesdistrict uitgesloten van deelname. Wanneer de Conservatieven.nl ook geen zetel in de Tweede Kamer behalen valt de partij uiteen. Niet lang hierna duikt Kenneth op bij NieuwRechts. Hier voelt hij zich al snel als een vis in het water en vanaf het prille begin is hij aanwezig bij meerdere demonstraties (o.a. de pro-oorlogsdemonstratie in april 2003), partijbijeenkomsten en openbare debatten. Wanneer Michiel Smit in oktober aanwezig is op een debat in Nijmegen is Kenneth er ook. Een maand ervoor vertegenwoordigt hij zijn partij tijdens een jongerendebat in Tilburg. Ook schrijft hij meerdere malen ingezonden brieven naar de Metro. Hierin laat hij zich positief uit over de samenwerking tussen NR en het Vlaams Blok en gaat hij weer flink tekeer tegen links. Voor de mislukte folderactie van 10 april, probeerde Kenneth al eerder een lokale NR actie te organiseren in oktober 2003. Enkele weken nadat de inspraaktermijn is verlopen en alle plannen al rond zijn, besluit hij actie te gaan voeren tegen de komst van het Multifunctioneel Centrum, een opvangplek voor verslaafden in het centrum van Nijmegen. Het doel van de actie is om voorbijgangers een enquête in te laten vullen. De actie verloopt niet bepaald succesvol, slechts twee mensen toonden zich bereid de enquête in te vullen. Inmiddels heeft Kenneth zich aardig opgewerkt binnen de partij en staat hij bij NieuwRechts op een 23e plaats bij de Europese verkiezingen. Opvallend hieraan is dat hij niet de Nederlandse, maar de engelse nationaliteit bezit. Voor een partij als NieuwRechts, die zich tegen migrantenstemrecht keert, is dit op z'n minst frappant.

Paul Frederickx, AFA-Nijmegen

Nationaal socialist Jan Petit overleden
Op 6 januari 2004 is Johannes (Jan) Petit op 86-jarige leeftijd overleden.  De man heeft een rijk extreemrechts verleden en is tot zijn dood een trouwe kameraad van NVU-voorzitter Constant Kusters gebleken. Kusters was ook een groot bewonderaar van hem. In de jaren dertig was Petit lid van de NSB. In vol ornaat (blauwe helm, stormriem) deelde hij in Amsterdam  NSB-folders uit. Een aantal jaren later, in 1940, meldde hij zich bij de Waffen SS. Hij werd ingediend bij de 23e Freiwilligen-Panzergrenadiersdivision Nederland. Zij dienden onder andere in de omgeving van Leningrad (het huidige St. Petersburg), waar hij naar eigen zeggen de nodige littekens aan het gezicht aan over hield. Hij bereikte de rang van SS-Unterschafsführer en MG-24 mitrailleurschutter. Voor bewezen moed zou hij het IJzeren kruis 2eklasse hebben ontvangen, en zijn medaille "Winterslacht im Osten" zou hij aan Kusters hebben gegeven. Twee maanden na het einde van de oorlog zagen zijn Amsterdams buren hem tijdens een verlof in SS-uniform rondlopen. Hij werd gearresteerd en tot levenslang veroordeeld vanwege zijn misdaden in de oorlog. Dit werd later omgezet in 15 jaar. Zes jaar later, in 1951, kreeg hij gratie en was hij weer vrij man. Daarna bleef het een aantal jaren stil rond zijn persoon. In de jaren negentig dook hij weer op bij de CP'86 en de CD. Hij werd lid van beide partijen en in 1992 benoemd tot kringvoorzitter van de CD tijdens de kringvergadering te Arnhem. In 1995 was hij kandidaat voor de CD bij de Provinciale Staten- verkiezingen. Deze lidmaatschappen heeft hij korte tijd kunnen combineren met het lidmaatschap van Unicef Nederland. Hier heeft hij o.a. achter Unicef-stands gestaan en Unicef laten weten iets met public relations te willen doen. Ook zijn vrouw was een actief Unicef-lid. Nadat hun extreemrechtse achtergrond duidelijk was geworden, zijn ze door Unicef gevraagd hun lidmaatschap op te geven. Petit bleef trouw handtekeningen zetten voor extreemrechts, nu voor de NVU van Constant Kusters. Toen zijn kameraad Kusters een gevangenisstraf van zes maanden moest uitzitten wegens o.a. mishandeling van een antifascist kwam Petit hem opzoeken. Ook na de scheuring in de NVU bij het vertrek van Joop Glimmerveen en andere neonazi's, bleef hij Kusters trouw. Kusters zal hem nog missen…

Nikki Veenhuizen, AFA-Nijmegen

terug naar inhoud