alert!Zestig jaar bevrijding in Zoetermeer

Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka en Haaglanden

Op 5 mei werd in heel Nederland de zestigste verjaardag van de bevrijding van ons land herdacht. Dat gebeurde op heel verschillende manieren, vrolijk, feestelijk, wild en ingetogen, maar overal met respect voor het verleden en een duidelijke boodschap voor de toekomst. Overal? Nee, niet overal. In Zoetermeer verhuurde de gemeente het zaaltje "De Blokhut" aan een groep "nationalistische jongeren" en die hadden een bepaald onfrisse manier om deze dag in een typisch daglicht te stellen.

Wat ging er aan vooraf
Sinds 2003 is er in Zoetermeer een reeks aan incidenten geweest rond enkele groepen "Gabberjongeren". Er waren diverse gewelds-incidenten rond deze groep, die regelmatig de confrontatie zocht met allochtone jongeren en andere jongerengroepen in Zoetermeer. Zoetermeer staat daar bepaald niet alleen in, dergelijke incidenten vinden in heel Nederland plaats. Waarin Zoetermeer echter afwijkt van de rest van Nederland is dat een groep van deze Gabberjongeren met succes geworven wordt door actieve rechts-extremisten. In eerste instantie door de Nieuwe Nationale Partij (NNP) en haar jongerenorganisatie, maar wanneer de NNP in elkaar stort wordt het stokje overgenomen door Voorpost. Verantwoordelijk voor deze werving zijn drie personen: Paul Peters, Rens Kaaijk en Sjors Remmerswaal. Zij organiseren in Zoetermeer zelf diverse huiskamerbijeenkomsten en sinds kort ook een regelmatig terugkerende "nationalistische drankavond".

  Zoetermeer  
De drie heren weten de groep Gabbers te mobiliseren voor folder en stickeracties in het Stadshart. En met succes, meerdere malen wordt Zoetermeer onder geplakt met NNP stickers die zich richten tegen de multiculturele samenleving. In september 2004 is de gemeente het zat en wil via de rechter de kosten voor het verwijderen van de stickers op de NNP verhalen. De gemeente krijgt het juridisch niet rond en de NNP ontspringt de dans. Het stickeren gaat gewoon door. Onlangs werden in Zoetermeer tientallen Voorpost stickers met de tekst "Geen Djihad in onze straat" geplakt. Via internet roept het drietal jongeren op deel te nemen aan demonstraties van extreemrechtse partijen. Hier wordt gehoor aangegeven, in september 2003 loopt een groep Zoetermeerse Gabbers mee in een demonstatie van de Jonge Fortuynisten en de NNP. Vier maanden later is een delegatie jongeren aanwezig op een demonstratie van Nieuw Rechts in Den Haag.

Maar wij zijn deze drie mannen eigenlijk?
Hun achtergronden zijn serieus te noemen. Paul Peters is al sinds jaar en dag betrokken bij radicaalrechtse organisaties. Eerst was hij actief voor de CP'86, daarna was hij een van de gangmakers van het nazistische Stormfont Nederland. Hij bracht zichzelf en die organisatie in diskrediet toen hij gearresteerd en veroordeeld werd voor de vernieling van een joodse begraafplaats in Oosterhout. Na het verdwijnen van Stormfront Nederland dook hij op bij de NNP en werd actieleider van de jongerenorganisatie NNJ. Daar stapte hij echter met ruzie weer op, waarna hij de leiding van het zieltogende Voorpost-Nederland op zich nam. Rens Kaaijk begon zijn activiteiten bij Stormfront Nederland en de nationaal-socialistische Nederlandse Volks Unie. Na afloop van een demonstratie van de NVU in Rotterdam in 2002, ging hij met enkele geestverwanten op buitenlanderjacht in Leiden. Hierbij werd hij met enkele anderen gearresteerd. Enige tijd later dook Kaaijk op bij de NNP, waar hij een loyale partner van Paul Peters werd. Toen Peters overstapte naar Voorpost, volgde Kaaijk zijn voorbeeld. Kaaijk is de pied-a-terre van Peters in Zoetermeer. Hij stelt zijn huis open voor de bijeenkomsten die daar gehouden worden en is het directe contact tussen de Gabbers en de politieke organisaties waar Peters voor probeert te werven. Sinds enige tijd is ook Kaaijks vriendin Marciaella Verhoeven actief betrokken bij de extreemrechtse wervingsactiviteiten in Zoetermeer. Ook zij is afkomstig uit de NNP en tegenwoordig betrokken bij Voorpost. Sjors Remmerswaal is sinds 2001 een zeer actief lid geweest van de NNP. Hij is lid gebleven totdat de partij zich enkele maanden geleden ophief. Sinds kort organiseert hij de "nationalistische kroegavonden" in "De Tapperij" in Zoetermeer.

  Hitler-groet  
Bevrijdingsfeest
In de aanloop naar de viering van 5 mei dit jaar spelen de gebeurtenissen een jaar geleden een grote rol. Op de viering van 5 mei vorig jaar zorgen de extreemrechtse gabberjongeren voor dusdanige problemen dat de politie hard ingrijpt en elf jongeren arresteert. Ook de afgelopen maanden zijn er nog diverse vechtpartijen geweest waarbij deze jongeren betrokken waren. Om deze negatieve spiraal uit te buiten schoof Paul Peters zich naar voren als vertegenwoordiger van de jongeren en sprak (onder valse naam) in bij een gemeenteraadsvergadering. Daarbij stelde hij voor om de jongeren een zaal te verhuren en hen op hun eigen manier bevrijdingsdag te laten vieren. Na afloop van de raadsvergadering gaan de jongeren het centrum in om Voorpost stickers te plakken. Drie dagen later wordt de "Blokhut" gehuurd. De gemeente stemt in met de verhuur aan de jongeren en het huurcontract is rond. Dit alles leidt, gezien de reputatie van de jongeren en de geschiedenis van Paul Peters tot grote onvrede bij veel organisaties, die op allerlei manieren protest aantekenden bij de burgemeester van Zoetermeer. Die weigerde echter de verhuur ongedaan te maken, waardoor het feest gewoon door kon gaan. Inderdaad werd bevrijdingsdag op een geheel eigen wijze gevierd: Skinheads van het Soetermeer Skinhead Front (SSF), Voorposters en Gabberjongeren vierden hun feestje in de door de politie bewaakte Blokhut. De muren waren behangen met Voorpostposters en een nazivlag, waarbij het hakenkruis vervangen is door een Keltisch kruis. Groepsgewijs werd er geposeerd voor een fotograaf waarbij veelvuldig de Hitlergroet werd gebracht. Opvallend is dat op een foto geposeerd wordt met de Hitlergroet, terwijl op de achtergrond de politiebusjes zijn te zien. Drie mensen worden aangehouden, een van hen had een White Power logo op zijn jas en twee meisjes hadden hun lichaam versierd met hakenkruisen. Dit was te verwachten; op internet steken SSF leden hun sympathie voor Hitler niet onder stoelen of banken.

Op 9 mei 2005 vindt vervolgens de commissievergadering veiligheid van de gemeenteraad van Zoeter-meer plaats. De gebeurtenissen rond de Blokhut worden geŽvalueerd. Gemeente-raadsleden benutten deze kans om hun ongenoegen te uiten. Maar er zijn ook andere geluiden te horen. Zo vraagt Klaas Schra van de Christen Unie/SGP zich af of het wel rechts-extremistische jongeren zijn. Schra is op de bewuste avond zelf poolshoogte gaan nemen en heeft met de jongeren gesproken. Hij is van mening dat de gemeente in gesprek moet gaan met deze jongeren. Het college van B&W vindt dit een goed idee en stelt voor dat er een afspraak wordt gemaakt met de aanwezige jongeren voor een gesprek. Deze jongeren zijn het groepje Zoetermeerse Voorposters Rens Kaaijk, Sjors Remmerswaal en Marciaella Verhoeven. Zij pleiten voor een eigen onderkomen in Zoetermeer. Dit zullen zij zeker in het gesprek naar voren laten komen. En welke stap de gemeente dan zet is na 5 mei niet meer in te schatten. Het mag niet gebeuren dat extreemrechts een eigen plek in Zoetermeer krijgt waar racisme, fascisme en nazisme de gewoonste zaak van de wereld is en waarvandaan acties kunnen worden georganiseerd die aanzetten tot rassenhaat.

Aangifte door gemeente
Op 10 mei krijgen de gemeenteraadsleden en het college van Zoetermeer de foto's van het 'Blokhut-treffen', waarvan hier enkele zijn afgedrukt, in hun mailbox. Op 19 mei doet de gemeente Zoetermeer, in de persoon van loco-burgemeester Smid, aangifte tegen de jongere(n) die de foto's van het 'feestje' op 5 mei op internet hadden gezet. Eerder, op 9 mei tijdens een gemeenteraadsdebat om precies te zijn, liet burgemeester De Waaijer weten dat het overigens niet slecht uitkwam als de 'Lonsdale-jongeren' hun eigen feestje aan de rand van de stad zouden vieren. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat het Bevrijdingsfestival op de Markt in het Stadshart net als vorig jaar zou eindigen in relletjes. Nu lijkt de burgemeester zelf deze strafbare feiten (Hitlergroet, 'White Power'-tekens) over zichzelf te hebben afgeroepen. De gemeente Zoetermeer houdt de jongen die de zaal huurde verantwoordelijk. Die gaf aan dat de huur van de zaal ten behoeve van 'muziek luisteren' werd gehuurd. Ze betaalden 104 euro voor de huur en 50 euro borg voor de sleutel. De eventuele boete zou wel eens hoger kunnen uitvallen...

terug naar inhoud