logo onderzoeksgroep

Home
Publicaties
Artikelen
Antisemitisme
Links
Contact
Zoeken

Deutsche seite
English section

antifa-vakblad Alert!

Informatie over Turks extreem-rechts

Beëindiging activiteiten
Vanaf 2008 heeft de Onderzoeksgroep Turks extreem-rechts haar activiteiten sterk beperkt. Vanaf dat jaar hield de Onderzoeksgroep zich enkel bezig met onderzoek naar subsidierelaties van Grijze Wolven-organisaties. De reden voor deze beperking en de beëindiging van ons werk met ingang van januari 2011 is de inschatting dat zij grotendeels alle facetten van Turks extreem-nationalisme in Nederland heeft onderzocht.   Meer

Laatste brochure over Turks extreem-rechts
Onze laatste brochure, 'Ik sterf voor jou, Turkije', over Turks extreem-rechts in Nederland bevat een bundeling van artikelen over Turkse nationalisme afkomstig uit de periode 2005-2008.  Meer

Grijze Wolven in Nederland subsidieland
De Onderzoeksgroep Turks extreemrechts neemt een aantal subsidiedossiers van Turkse organisaties onder de loep. Deze organisaties zijn aangesloten bij de Turkse Federatie Nederland (TFN), de mantelorganisatie van de extreem-nationalistische Grijze Wolven in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat lokale organisaties van de TFN, ondanks eerdere ophef rond de publicatie van het boek 'Grijze Wolven, een zoektocht naar Turks extreemrechts' van de journalisten Stella Braam en Mehmet Ülger, nog steeds financiële ondersteuning krijgen van gemeentes.   Meer

'Het visitekaartje van Turkije Express', Overheidsbeleid en Wolven-muziek
Hoe reageert de lokale ambtenarij en politiek op politiek-culturele manifestaties van de Grijze Wolven? Burgemeesters blijken niet op te treden tegen Wolven-bijeenkomsten. Zij zien deze bijeenkomsten alleen als een eventueel openbare orde-probleem. Ambtelijke afdelingen van gemeenten gaan nog iets verder. Gemeenten blijken namelijk met enige regelmaat optredens van met name Turkse extreem-nationalistische mehter-orkesten te subsidiëren. Bij dergelijke optredens zijn gemeenten zelfs incidenteel actief betrokken bij de productie van de concerten.  Meer

cassette Fahrettin Sonmez Muzikale oorlog bij de Grijze Wolven
Bij politiek-culturele bijeenkomsten van Grijze Wolven in Nederland spelen optredens van muzikanten een belangrijke rol. De muziek dient namelijk ter versterking van de Grijze Wolven-beweging. Personen en instanties die het Turks niet machtig zijn, maar wel betrokken zijn bij deze extreem-nationalistische bijeenkomsten, kunnen de betekenis van de muziek moeilijk inschatten.   Meer

      Musikalischer Kampf der 'Grauen Wölfe' (pdf)
      Music is key to Grey Wolves' activities
      Brochure 'Nationalisme en Turkse muziek'

symbolen Overzicht symbolen en logo's van Turkse extreem-nationalistische organisaties

Deutschsprachige Seite English section


Grijze Wolven